mandag den 7. januar 2013

Den skamløse (skamfulde) Tekst 2/ksn

intro, in progress  kun mit telegramagtige bud i dette øjeblik, der nu er endt ved 7. januar 17.12.......................................

at risikere noget er at se direkte i fjæset på hvad man er bange for// og hvad der kan tabes ved at gøre noget, som man er bange for// og det man angstfuld overskrider skal jo ses i øjnene//hvad er det jeg taber// ved knapt selv hvad jeg er bange for, nå men det må jeg jo så forske en anelse i

Al seriøs skrift er vel en udfordring i forhold til sig selv// risikoen her er ikke den som journalister og andre møder i diktaturstater// jeg kommer ikke i fængsel for at skrive grimt om Lukasjenko// jeg har religiøs frihed; jeg har frihed til at orientere mig seksuelt hele urskiven rundt// hvad kan jeg så miste?// at skrive porno er næsten risikofrit,

At gå mod konventionen og forsvare et Dansk Folkeparti-medlem, der på urimelig og gratis facon bliver svinet til for uheldigt udseende// jow osse den, den er omkostningsfuld i en vis forstand//at gå mod konventionen og ytre urimeligheden i at pædofilidømte får ekstrastraf i fængslet og straffen fortsætter efter løsladelsen med plakatkampagner og advarselsskilte// gå imod gabestoksløsagtigheden på FB  undsoweiter

eller blot trælsheden ved ikke at sige fra over for urimeligheder af enhver art og det ikke på egne vegne, men på andres// faren ved at bruge pseudonym og faren ved ikke at gøre det (og hvad er prisen)// faren  og prisen for at anholde (objektiv) forkert og unfair bemanding af råd mm//hvor meget skal man kæfte om ved forkerte beslutninger, underforstået du har argumenterne men ikke vovemodet

faren for forfatteren ved at skifte genre, risikoen er ganske vist ikke liv og lemmer, men//

Hvad er det man risikerer når man går til papiret//er det udelukkende på indholdssiden, som jeg har holdt mig til i det ovenstående// Altså at det risikable er emnerne// Formen kan vel skærpe ens synspunkt og gøre det mere kontroversielt//

Hvad ville være overskridende for mig selv: at skrive i diverse rolleskrift, hvor jeg skifter mellem persona (fx Kaptajnsbrevene og den anden brevsamling og skrive cartoonagtigheder på FB og samtidig være lyriker). Svar: næ// At have en poetik, der strider mod en hel masse synspunkter? Næh.
Det overskridende for mig ville være at skulle tvinges ind i en bestemt norm, en bestemt konvention (og nu mærker jeg godt at nogle ønsker: bliv dog klar i mælet, kom med eksempler, mand).// Der er sådan set ikke noget jeg frygter grundlæggende mere//har frygtet alt muligt tidligere// Åh død, din kære brod og åh liv, din svigefulde skiderik//  jeg er cool som en røv// næsten// næsten næsten//

jeg frygter at holde kæften, min,  lukket over for skønånder, der dyrkes af pressen -ikke for et mesterskab, men ud fra alt andet///

//jeg har en, 1, én dødsfjende, og det tror jeg er vigtig for mig og min vege tilgang til farer og gale hvepse// han holder mig i gang, behøver ingen biografsal eller bredskærm for at få billedet af tosken frem//// jeg som normal sælger hvadsomhelst i tilgivelsens nådefulde karbidlygteskær, har kun en mand i pistolmagasinet// hvis det var russisk roulette og han sad i et af kamrene, ville det ikke være nok, jeg ville proppe ham ind i alle pistolens åbninger og dreje løbet mod hans bare røv

Ingen kommentarer:

Send en kommentar