lørdag den 28. maj 2011

Roman V kap 5.


Roman V, hvor vi befinder os ved et generationsskifte.

kap5.

Gårdens ejer er pligtig til at afgive fri befordring for mig med gårdens bedste køretøj og heste og kusk indtil 12 rejser årligt, hver rejse på ikke over 4 mile tur, når det forlanges, dog ikke i den travle høst eller såtid, undtagen i tilfælde af slægts eller bekendtes død eller sygdom.
Han er derhos forpligtet til, til enhver tid i sygdomstilfælde at hente og hjemkøre læge til mig og besørge medicin afhentet samt betale udgifterne til læge og medicin.

Familien og jeg som vidererapporterende er blevet enige om at lade de forrige dage ligge sammen med de brune blade der ligger på gårdspladsen. I morgen fejer vi. At gøre det nu midt i denne 15.oktoberstorm er halsløs gerning. 


Ingen kommentarer:

Send en kommentar