onsdag den 4. maj 2011

AFTER HAND, historik

AFTER HAND


EFTER HÅNDER HAR VÆRET DER
Har man sagt Have må man også sige After Hand, der som tidligere nævnt er navnet på hans forlag, der blev stiftet i 1974 efter erhvervelsen af Kunstfondens 3-årige arbejdslegat, hvilket blev det økonomiske grundlag. I begyndelsen var det et avantgardistisk forlag, som lavede små udgivelser, bestående af mapper, som blev udgivet i 100 eksemplarer. I 1976 definerede han forlaget som en ramme om kunstneriske eksperimenter, videnskabelig udforskning og poesi – et forlag, et trykkeri, et mulighedsfelt. Et sted, hvor forfattere havde mulighed for at skabe kunst på deres egne præmisser og i umiddelbar kontakt med produktionsmidlerne. Tingene hænger sammen for denne kunstner, intet er adskilleligt.
After Hand udgiver stadig med en omhyggelig sirlighed og den omvendte rygskrift, som altid har været forlagets særkende, fantastiske bøger betinget af Haves personlige smag. Gennem tiden har forfattere som Michael Palmer, Per Højholt, Vincente Huidobro, Poul Borum, Per Åge Brandt, Knud Steffen Nielsen og Hans Otto Jørgensen været igennem forlaget, for blot at nævne et par navne.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar