onsdag den 1. maj 2013

kortroman kap 1


Roman V, hvor vi befinder os ved et generationsskifte.

 kap 1

Gårdens ejer er pligtig til at afgive fri befordring for mig med gårdens bedste køretøj og heste og kusk indtil 12 rejser årligt, hver rejse på ikke over 4 mile tur, når det forlanges, dog ikke i den travle høst eller såtid, undtagen i tilfælde af slægts eller bekendtes død eller sygdom.

Han er derhos forpligtet til, til enhver tid i sygdomstilfælde at hente og hjemkøre læge til mig og besørge medicin afhentet samt betale udgifterne til læge og medicin.

 

 

2 kommentarer: