onsdag den 13. marts 2013

annoncestof, her om Seminar 30.marts og om STANDART mangler redaktører, blogger-og forsideillustrator hjælper gerne. Plus annonce fra Bogcafé Cafredina, Viborg
Forlaget Armé afholder et godt gammeldags symposium på Godsbanen i Århus (vogn 1).

Det koster 20 kr. at deltage som publikum, og man kan komme og gå som man vil.

En række af forlagets forfattere har forberedt et 10 minutters oplæg med baggrund i en temabeskrivelse. Der er tale om debatoplæg, så alle får mulighed for at deltage.
...
Temabeskrivelse:
Det overordnede emne for ”Symposium Armé” er retfærdighed, frihed og kærlighed. Fx kan følgende spørgsmål søges besvaret eller belyst: Hvilke kår har friheden i Danmark, behandler vi hinanden med kærlighed, yder samfundsstrukturerne mennesker retfærdighed, hvilke synspunkter er underprioriterede og nedvurderede, hvem har brug for en hånd, og hvad kan kunsten gøre?

Forfatterens betoning kan, ud fra deres eget eller en anden Armé-forfatters udgivelser, fx handle om en stillingtagen til, hvad der står i vejen for frihed og kærlighed, grundlæggende med den antagelse, at alle forfatterskaber rummer elementer, der, positivt eller negativt, problematisk eller konfliktfyldt, debatterer eller forholder sig til dem begge, om end netop med forskellige indgange. I det hele taget gives der, indenfor de grundlæggende rammer, stor frihed i forhold til emnet og udtryksformerne, da meningen er, at alle forfattere skal inspireres og bruge hvad de er vant til i en ny ramme, nemlig deres fantasi, at det overraskende element i talernes fremførsel implicerer en frihed i forhold til emnet, der kan virke underholdende, dybdeskabende, malplaceret eller svært at rublicere. Således prioriteres det underholdende og gerne morsomme element over det intellektuelle, højtragende og gennemtænkte. Og der er mulighed for at debattere dette symposiums egne præmisser og forholde sig kritisk, ironisk, distanceret eller blot i hovedsagen spørgende til de rammer, der er udstukket. En oplagt performance, der slet ikke nødvendigvis stiller store intellektuelle krav, herunder den umiddelbare spontanitet, er vigtigere end en dyb og højtidelig fremførsel, der gerne må udtrykke satirisk ironi overfor, altså blik for, de grundlæggende rammer, netop i det omfang de findes opstyltede eller ligefrem ufrie.

Man kan bla. andre møde:
Knud Steffen Nielsen
Sverre Kaels
Anders Vægter Nielsen
Jon Auring Grimm
Henriette Elmøe
Ejler Nyhavn
Erik Kock
Tage Aille Borges
Kasper Kaufmann

--------------------------------------------------------------------------------------
Og STANDART mangler redaktører. (Sikke dog et smukt forsidebillede, hvem mon dog har lavet det?)  Året efter var det Claus Carstensens tur og så Niels Erik Gjerdevikk og nu...husker det ikke)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caféen meddeler:

NÅR BØGER KOMMER PÅ CAFÉ.

Ca•Fredina er ved at etablere en bogsamling, så man kan få noget at tygge på – ud over maden. Flere andre interessante byer har caféer med adgang til bøger, og det skal Viborg da også have! Der er foreløbig mest dansk litteratur, både ældre og nyere noveller og digtsamlinger, men også antologier med alle slags tekster. Romanerne venter vi med – kortere tekster passer nok bedst til kaffen, vinen eller øllen.
Blandt de forfattere, som man kan få et glimt af, er: Jens Smærup Sørensen, Johannes Møllehave, Knud Steffen Nielsen, Suzanne Brøgger, Erik Kock, Hans Otto Jørgensen, Henrik Have, Svend Åge Madsen, Inger Christensen, Ebbe Reich Kløvedal, Søren Ulrik Thomsen og Ib Michael.

Litteraturen kom til Ca•Fredina allerede i oktober 2011 med det første oplæsnings-arrangement. Nu er det efterhånden ved at blive en tradition, i hvert fald er der her de første tre måneder af 2013 blevet mere system i tingene. Det er indtil videre blevet til én oplæsning om måneden, inden foråret er over os.

I januar læste Erik Kock, i februar var det Knud Steffen Nielsen.
D. 20. marts er det så forfatteren Sissel Bergfjord, der gæster caféen.
Derefter holder vi pause med oplæsningerne indtil efteråret.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar