Lever livet ved at se på tal­lene
og ved at læse alle typer døds­an­non­cer, antal­let.
Og sta­ti­stisk set  helt præ­cist efter raten, der er afsat.


Man må leve sit stille liv uden tanke. Jeg var ellers parat
til at gøre mod­stand mod alt.


 Alt men hvor er mod­stan­de­ren,  og er det en gla­skæbe, det dér.
Det lig­ner mere en has­ar­de­ret over­ha­ling.

Måske et
dige­brud. Evt en b-film?

 
Men det udveks­les smukt med hinanden.
Det er  afstemt så fint,  prog­no­sen, der giver det fæl­lestal for hvor mange der skal
være.


 Vi har den objek­tive prog­nose. Tal­let holder

det, det lovede.

Som det eksakte tal for fedt­sy­rer pr stil­lesid­dende,   tal­let forlevende enker i for­hold til det, det koster. Ogskat­te­grund­la­get