Jeg har opkaldt 3 orme­hul­ler efter de kusi­ner, der
har fortjent det mest. Det sku udtrykke min glæde over de fle­ste årsti­der, når man alli­ge­vel ku bo i hule, for
det vig­tige er vennerne.


Om snart kom­mer en sne­støv­su­ger, der kan suge, nej opbruge co-2kvoter og en til hund­el­orte, og en til tyg­ge­gummi på asfalt og en til at polere grus med i folks ind­gange, og en til at fjerne små­støv på folks frak­ker i byli­vet, mens der shop­pes, og en elek­trisk rive, ditto kam, og en elek­trisk næse­hår­s­trim­mer, opsat til post­bude ved hver 3. post­kasse. Og så lige et elek­trisk foder­bræt, sådan at den lille spurv kun fry­ser tæerne alle andre ste­der i ver­den. kh ks

Til dig, Pre­ben, blot dette:
Vej­rtræk­nin­gen har truk­ket nr 14 tilbage.
Og side­ge­vin­ster, tror jeg ikke lige, du ska regne med. Livet er en bingoplade
Måske en tur til Mallorca.
The fol­lowing two tabs change con­tent below.