Han leger fange. Spørgs­må­let er, om The­rese findes.

Han tæn­ker på,
at skru­et­ræk­ke­ren ikke blev lagt på plads lige før.
Hver ting på sin plads. Plad­sen er det, der er sprøjte­ma­let i facon, ham­me­ren med 
sig selv i nega­tiv, saven ligeså.
Krim­s­krams malet ind over kløft­ham­me­rens omrids en dag, man lige sad og 
kedede sig. 
”The­rese” var sprøjtet med blue metal­lic hen over,  hvor alle skru­et­ræk­
kerne hang,  
   Med
krydskærv, mest Bahco, og så kina­s­kram­mel, 12 for­skel­lige stør­rel­ser, jeg for­står ikke hvad
stjer­nekær­ve­de­ skruer (Würth) skal til for, og så glem­mer man nav­net hele tiden, sidder
fak­tisk og leder netop nu, noget med y eller i,
måske sku man bruge de der gen­nem­hul­lede, olie­hær­dede maso­nit­pla­der, hvor du bare smæk­ker skid­tet op på væg­gen, og  så er det klar. Stemm­e­jern, huljern.
og kal­fa­trings­jern.     Over­ve­jede længe at forskaffe sig  en jolle, men det bli­ver aldrig. 

Lil­le­hav er ikke far­lig, siger de.

Og så er det alli­ge­vel, at fæl­den med de rasende ildere duk­ker op igen.
Kan ikke finde ud af, om det kun var et billede.
The fol­lowing two tabs change con­tent below.