Og så ska­bet sølv. Hvor­dan var hans liv i øvrigt, Giotto? Vid­ste han,

at han subli­me­rede ud over det rime­lige. Jeg burde

domesti­cere ham ved selv at spille hund.


Vi skal lære at være et men­ne­ske.

Som­me­ti­der skal man spille død.


Faren ved den mind­ste vand­pyt. Man ka drukne på 2 cm vand.

Per­le­gru­set var så fint.
Luft­fo­toet taget to år for­in­den havde ikke
taget hen­syn til denne ban­dage her.  /Det er ikke en attrap/ kald det

gerne en opsummering/

Før hvor stik­f­lam­merne, (lig­nede til­sy­ne­la­dende lupi­ner) bare
kom og gik…
Først med krop­pen, man vil ordi­nere mig, er jeg to skridt
foran.


Det, der i går kun var et frem­ti­digt citat, står nu i sin fulde ret.
The fol­lowing two tabs change con­tent below.