fredag den 28. februar 2020

vinteren dengang


Vinteren  dengang /en erindring


Da de andre børn fik ægte kunstløberskøjter helt op til knæet, skruede jeg mine skøjter

direkte op i foden.

Nu kunne jeg være med.

Mine ottetaller og figurer på isen var noget, man talte om.

Men jeg ville bare vinde over mig selv. Det er det største.

Større end at erobre de største byer

søndag den 16. februar 2020

se lidt malerier på Kunstbibliotekets hjemmeside
hvis du går ind på www.kunstbiblioteket.dk...og skriver mit navn, så vil du oplever en del muligheder for at se den samling, de har. ( de er ikke helt nye) kh Knud.
Se nedenfor...brug derefter forstørrelsesglasset (ikon) ude til højre

så kommer display: nogt med varer, men dér skrives så mit navn,  
KUNSTBIBLIOTEKET.DK
Lej et maleri i 3 uger for 75 kr. - eller længere. Både til private og virksomheder. Mulighed for at at købe værkerne. Moderne originalkunst. Levering i Storkøbehavn.

fra Weekendavisen


lørdag den 1. februar 2020

genom etc*
På spiralens genom (34b) var punktet for min kejthåndethed


En plads længere ude på strengen står at jeg netop på en novemberdag som i dag ikke ville føle mig tilskyndet til at stå op og gå ud og se på nogle tilfældige, frådende bølgetoppe


med hvidt skum, hvad sku det dog til for?


En god lovende dag, der så alligevel forstyrres af om det søde menneske til Anders Smidt får sit patent. Og jeg kender ikke manden.


Jeg valgte at tænke det hele igennem. Stod op et kvarter efter.


Intet skete. Hvilket var i strid med det jeg følte.


Fem lad os sige 5 my længere nede på strengen var styringen af familiens vrangvillighed placeret.


Hans smålyst til retorisk at overbevise om at en tresporet motorvej til grænsen er ok.


Under 5 a-genomet stod jeg til at skulle kunne forbedre Wankelmotoren,


men den kommer aldrig i produktion igen.


Latent ligger den og tøffer i mit kød.


Og som 22-årig kom "det" til mig (fænogen 114) om at afløse Baldur Peitersen som leder af lodstjenesten, men det bliver ikke til noget, skal det vise sig. Hele tiden træder en bremsemekanisme i funktion, som igen og igen overruler alle ideer.


cancrohan sagde

at der var en risiko for knoglerne, begyndte jeg at
vurdere, hvilken type cancer, der var at foretrække.
Kan jeg selv vælge, så vælger jeg lymfespredning.

Bingo, sagde han.

statistik etc

Symmetrisk digt

1.Mænd med symmetrisk ansigt lever længere

2.Mænd med symmetrisk ansigt har længere fodrodsknogler

3. Mænd med længere fodrodsknogler har ofte mindre gæld

4.Mænd med mindre gæld har ofte højere uddannelse

5.Mænd med symmetrisk ansigt og mindre gæld har endnu længere fodrodsknogler

6. Og man bør ikke beskatte enkelte organer.

7. Mænd med endnu længere fodrodsknogler bliver gift senere, og deres ægteskab er mere lykkeligt, og brudgommen har et meget symmetrisk ansigt.

8. Man skal ikke beskatte lykke.

9. Den traditionelle familiemodel understøtter det symmetriske, ikke mindst ansigtsformen og det stabile.

10. Det stabile kan godt betragtes som symmetrisk i sin form, en deal mellem skat og beskattede.

11.Vokser man op i en familie med kun en forælder, er der 75% forhøjet risiko for at  man ikke får en uddannelse.

12. Skattelettelser til gifte par vil kunne øge risikoprocenten mht kortere levetid og forringet uddannelse for ugifte. Den sociale fremgang 
kan en sjælden gang være større for ikke gifte. Det kan skyldes et lavere udgangspunkt. Men samtidig går det alligevel sjældent sådan. 

 Hvis man skattetynger det symmetriske, både hvad ansigt og harmoni i ægteskabet angår, så betyder det destabilitet,

og større   risiko for extremisme.

13. Og alle parter må glædes ved stabilitet, fast skattegrundlag, ikke mindst. 

14. Forskellen mellem alleer og stræder kan godt inkorporeres i loven om symmetriske ansigter

15. Og ønsket om at modtage reklamer og  i antallet af kort, der modtages. Der findes, siger en skole, 134

valide parametre forbundne omkring symmetriske ansigter. Andre skoler har andre tal.

16. Evnen til at føde 2,1 barn pr par opfattes af den ene skole som en utidig joke, men som man godt kan handle på.

17. Den anden skole taler om, at hvis flere lavtuddannede levede økologisk  eller undlod at  tage urimelige chancer,

ville der kunne udvikles parametre, guddommelige kan man ikke sige om noget så jordisk, men som ville være at

sidestille med symmetriske regler. (Set ved meget store populationer vil de normale familiers lavere Co2forbrug

kunne få indflydelse på vandstandsniveau). 
*


foto etc

 

*


Han førte et sundt liv med kolde bad. Det er løgn.
Jeg slog hul på isen for at fiske.
Imellem linjerne kan man læse at kun én gang i sit liv havde
jeg fanget noget større end agnen.
Krogen sad ofte fast
i frakken.
Selv det fastbundne hældede så meget, at ingen troede på det.
Det jeg gjorde skal ikke stå på linjerne
(forkert indzooming her)
Tegn en stor fisk.
Tegn en kranvogn, der kører det hele væk.
Jeg tror jeg vil tegne et vinterlandskab a la breughel.
Jeg vil se bort fra skalering, og at værelset henligger i halvmørke. (//regi, dvs en bevægelse væk fra linjen og linjens illuderen)
Nu går jeg ind i huset.
Det Sixtinske Kapel tager timer at tegne.
Klimaet er svært at tegne, så det ligner.

Giotto, Caravaggio
Og så ska­bet sølv. Hvor­dan var hans liv i øvrigt, Giotto? Vid­ste han,

at han subli­me­rede ud over det rime­lige. Jeg burde

domesti­cere ham ved selv at spille hund.


Vi skal lære at være et men­ne­ske.

Som­me­ti­der skal man spille død

nomade

I forhold til den roterende jord er vi fødte nomader uanset om vi så står stille som

Blicher, der lænkede sig til lyngen eller pendulerer med ild i røven allevegne hen. Og

for nomaden er den roterende grund permanent ghettoen. Eller anderledes sagt: Der er

 kun én ghetto, dit hylster. Dit legeme. Og de andre er hverken helvede eller ghettoen, 

basalt set. Men i sekundet efter begynder opløsningen.

gl digt


Du ville jo
bare lege
far, mor og børn. Du ve', vi
har  blot
syv tilbage i nougat,
og det hele kan med fordel
 arrangeres som show om hændernes ro, og tiden, der står
stille som i denne  tilvirkede skovsø,
 så hjerteskærende,
 som folk er flest. Og så bare være i fred på en bænk
og fodre ænder.
Nej. Nej tak. Sådan siger vi ikke.
Det hele er rigtigt, og det hele er
forkert. Det er tiden der arbejder. Den skærer
alt af.
Alle
søger mod kolde bade

fragm.

Det handlede  om de

store flader og store pensler. Håret fjernet. Huden tatoveret 

med sørøvere og bananer. Mors hjerte og et sejlskib. Mangler

 selv i udpræget grad og lige pludselig en tusch.