onsdag den 30. juli 2014

de der retoriske lege


....Der er de der oratoriske lege, der hedder "de er lige gode

 om det". Og "der er fejl på begge sider". En djævel af en 

symmetri. Sæt den på: Opstanden i Sobibor. 

Eller på 

Warszawa-ghettoen.

Eller på den indemurede gaza-

enklave. 

(I aftes forsøgte en gut i deadline at løfte denne 

grundlæggende præmis af katastrofen..)

tavl 222


mandag den 28. juli 2014

Parentesen er hævet

Denne parentes er sat for at blive hævet:


(Meine Seele, was  willst du mehr? Og dog.)Hvad nu hvis følelsen af opdrift

overgik pipfuglenes?


Hvis kroppen var uden sine seje afstivninger

og  depoter af pladejern. Er det det værd? Så skulle

man vist straks igen  tænke i disse dørmænd,

åh Liebele,  jeg siger dig, blylodder over ryggen, og

 kun dette ene ønske om at fylde spandene medjord fra hjemegnen, (du husker postkortet fra
Svaneke),  jublende     afgrænse udadtil og
indadtil med
slapsvanseri til alle sider. Netop.


Der er lige akkurat krudt nok til en smule hoppen
på stedet.

Og de smukt falmede Martiniskærme på torvet,
dem har vi syet  om til Veras trediveårs-dag. Hundestjernen er beskrevet - i detaljer - i den

nederste bunke
(ændrer sig ved højere hastighed til prikker for
 øjnene, påstod en i selskabet). 

Det er rigeligt
med disse gratis luftlommer. 

Men i øvrigt spiller tiden
ingen rolle. 
Der er fest ovre på den anden side, men

det var her, jeg ville ind.

torsdag den 24. juli 2014

f-tekst

Sætningerne overstiger antallet af døde den 
Sig det videre:

Jeg mente det seriøst, og
det er ikke min bestem­melse.

Sæt­nin­gerne overstiger

antal­let af døde.

Sæt­tes i gang med et sekunds varsel.

Det er på prøve.
Talen er på prøve.

Er  hans stedfortræder, til de er hans.

Og nu har ordet pels og to horn.

tirsdag den 15. juli 2014

fredag den 11. juli 2014

TAVLEN LÆSTETavlen læste hvad du læste

 den 
Sig det videre:
 tav­len læste hvad du læste. sådan som bøgerne læste hinanden.

den sær­lige måde to ben låser flugten

bort­set­fra at koordinaterne alle peger væk, for er ikke huden fjernet i tanken og skal igen ved tanken tilbageføres

vis-á-vis var vi hin­an­dens genskin, hvori  letsind flød sammen med
det nære, luft, sky, himmel, uanset hvor de var,


den gamle grimasse, når talen kom på evig­he­den

 ska man igno­rere både hånden der faldt ned som når man slår smut og alle fem fingre, der følger efter

En tid, men hår­læng­den var et tilbagevendende emne, det eneste, og lidt den
varme kaffe, jernbanesabotagens fallit, den igen,

ren symbolik, sagde de
Som exorcisme inde­hol­der enhver grad af symbolik og AF Det konkrete, den hornede,

alt kunne italesættes, ”italesættes”. Og…
Og kostu­merne der kan modi­fi­cere hva­som­helst. Gevand­terne og håndleddet blev 
en del af betydningen,   jeg ita­le­sæt­ter en ged   Det ligner mere
 en buskrydder, en spidser, 
mere  noget   andet og vi har bevæ­get os

mandag den 7. juli 2014

sidste fredags tekst
 den 
Sig det videre:
igen­nem spræk­ken, der­inde er et skri­ve­bord, en mand i hvid frakke, en kone med en tepot, tvet er
sluk­ket, der er ellers både bold og markvan­ding med Søren Ryge, en gris skal slag­tes, men lyden er slået
fra på det i for­vejen sluk­kede tv, men man ved jo aldrig.

jeg havde engang en undu­lat på samme måde
Kunne man for­dele sig
Sæt dig i dens sted.
Den måtte ope­re­res ud
//procedurefejl:  Lad ham ligge. Fred i sin­det kan man altid få//.
Jeg har fak­tisk nu sid­det i ti minut­ter og ven­tet på at slukke hele appa­ra­tu­ret og
lyset, min højre hånd var alle­rede på kontakten

Kode:Oberammergau
Nej, Thou blossom.
Det er lam­met (mest verbum)
Pro­ble­met er ikke flyet. Det er stel­let, benene der mister højde.
Ven­tede så på fred i sin­det, men det er ikke kommet
The fol­lowing two tabs change con­tent below.