Tidspunkt
6. maj · 13:00 - 16:00

Sted
Københavns Universitet i lokale 22.0.11.
Njalsgade 120

Oprettet af:

Flere oplysninger
Anders Juhl Rasmussen forsvarer sin ph.d.-afhandling med titlen “Arenamodernisme. Rekonstruktion af en position i nyere dansk litteratur” Den er tværdisciplinært anlagt med inddragelse af litteraturhistoriske, litteratursociologiske, boghistoriske, genreteoretiske og narratologiske synsvinkler. Bedømmelsesudvalget består af Per Thomas Andersen (Universitetet i Oslo), Jørn Erslev Andersen (Aarhus Universitet) og Jan Rosiek (Københavns Universitet, formand). Interesserede kan henvende sig til Anders Juhl Rasmussen på ajr@hum.ku.dk og få tilsendt afhandling som en pdf.-fil.