Dog­met om  i et tid­li­gere liv og straf­fen kom­mer nu.
Der­for over­ta­ger det forskudte ham uden videre.
 
Er det en blå retro­pille, du sid­der og nul­rer med?

Og jeg var jo lige ved at have styr på


lif­ten.
Sid­der lige oven i ens egen myto­logi. Det

siger jeg jo rent ud, nu har vi prø­vet en anelse


Nær­vær, IDEEN om nærvær.