onsdag den 31. august 2011

Klip om Frank Kjørup. Metrisk og Poetisk.


Københavns Universitet
Det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet
 Resize Print Bookmark and Share
Forside > Viden online > Interviews > Frank Kjørup

Det poetiske angår os alle

Poesien er Frank Kjørups passion. Forskningslektoren på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab har specialiseret sig i digtekunstens væsen, skrevet doktordisputats med titlen The Body in the Line og netop stiftet Nordisk Poetisk Selskab. Humanist møder ham til en samtale om vers, videnformidling og V-faktor
Af Anne Trap-Lind, atl@hum.ku.dk
Det regner vedvarende denne mandag i maj, hvor jeg har sat forskningslektor Frank Kjørup, årgang 1969, stævne på KUA. Det var oplagt at efterspørge et regnvejrsdigt, da jeg havde ham i telefonen tidligere på dagen.
Kort efter lægger Frank Kjørup "Regnmaaleren" foran mig – et digt fra 1943 af Ole Sarvig, en af Franks Kjørups yndlingsdigtere. "Regnmaaleren" bliver udgangspunkt for vores samtale om poesi som inspiration og arbejdsfelt:
– Det her digt giver mig gåsehud hver gang – det har altid både fascineret mig og efterladt en dyb undren.
Og jeg må give Frank Kjørup ret i, at digtet er meget sanseligt, det er, som om man kan lugte regnen i haven.
– Når vi læser digte, involverer vi os sanseligt og fysisk. Den store udfordring for mig er at være tro mod den oplevelse af, hvad ordene gør ved mig – samtidig med jeg som forsker har til opgave at beskrive de objektive strukturer, som en tekst er skruet sammen af og ikke mindst, hvordan de strukturer fungerer, når vi læser digtet.

Vi går langs linjen

Poesien er åbenlyst Frank Kjørups store passion. Meget af tiden under interviewet går han rundt i lokalet, tegner på tavlen og fægter engageret med armene – og afspejler på den måde budskabet om, at et digt, når man læser det, bevæger sig og tager én med:
– Udefra betragtet sidder du i lænestolen med en bog i hånden. Men når du læser, går du langs linjen ind i et imaginært rum, gestaltet via ord og verslinjer, og forholder dig til de fysiske fænomener, der karakteriserer det imaginære landskab. Dit læsende øje bevæger sig fx mod et ophold midt i en linje (Frank Kjørup griber Sarvigs digtsamling og læser op fra "Regnmaaleren").
– Som læsere responderer vi på sådanne metriske og andre rytmiske strukturer. Det er oplevelser, vi alle fra barnsben har haft med poesi – på basis af kropslig erfaring med verden. Og man skulle så tro, at sådanne digteriske oplevelser var forskningmæssigt velbeskrevet, men det er de ikke! Metrikken er et forsømt forskningsfelt – det vil jeg gerne rette op på.

Skepsis over for fancy teorier

Den fulde titel på Frank Kjørups netop færdiggjorte doktordisputats er The Body in the Line: Steps to a Phenomenology of Poetry, og som titlen antyder, er Frank Kjørups videnskabelige tilgang til poesien fænomenologisk – hvilket i praksis er mere nede på jorden, end det måtte lyde for uindviede. Og på en måde teori-skeptisk:
– Analysens vigtigste formål for mig er at beskrive – og beskrive hvordan fænomenerne virker på os. Det bestandigt udfordrende er at forfølge virkningen – ad den uhyre problematiske, men uomslippelige vej, som er introspektionens. Og det gælder om at holde balancen mellem det teoretiske metasprog på den ene side – og så på den anden side at forblive naiv over for den personlige oplevelse, forklarer Frank Kjørup.
Kan du godt på en gang være hjerte og hjerne – både sansende og analytisk i forhold til et digt?
– Det er det, der er den store udfordring! Og som gør, at man bliver fristet til at opgive på forhånd, smiler forskningslektoren:
– Det gælder virkelig om at modstå den fristelse, der ligger i at anvende på forhånd givne teorier. Jeg er så at sige den almindelige læsers ambassadør til forsvar for den almindelige "down-to-earth"-oplevelse, det er at læse poesi. Den forsvarer jeg mod den kultur, der hersker inden for de videnskabelige mure for at anvende alle mulige fancy teorier.
– Det er vigtigt, vi italesætter det faktum, at kunst som kunst ikke er skabt for, at forskellige kunstteorier skal begrebsliggøre kunsten på forskellige brand-agtige måder. Det er så deres sag, ikke min.

Ikke bare et lænestolsanliggende

Når Frank Kjørup taler om sit arbejde, taler han om den forskningsmæssige inderside og den formidlingsmæssige yderside:
– Der er kommunikation mellem de to sider af min funktion, for det er jo ens egen almenmenneskelige og så at sige borgerlige, civile undren over de her fænomeners karakter, som motiverer ens forskning.
– Den formidlingsmæssige yderside af mit arbejde består i at gøre det poetiske synligt over for den omgivende offentlighed. For digte er ikke bare poetiske skønånders lænestolsanliggende. Det poetiske er noget, der angår os alle sammen – fordi poetiske tekster som kunstneriske ytringer udtrykker følelse og tanke på en måde, som ingen andre medier er i stand til.
Hvornår blev du selv grebet af digte?
– Da jeg var en 17-18 år. I folkeskolen hadede jeg digte, fordi de blev molesteret af de der forfærdelige tolkninger. Digttolkninger: føj for pokker! Jeg forstod ikke, at de voksne kunne beskæftige sig med noget så fremmedgørende og unaturligt, smiler han ironisk.
– Men en dag så jeg heldigvis en udsendelse om T. S. Eliot. Han sad og læste op fra The Waste Land med sin vidunderligt knirkende og revisoragtige stemme. Og dér blev jeg simpelthen ramt, som hvis jeg havde hørt et musikalsk hit!

V-faktoren

På baggrund af sit eget første møde med poesien mener Frank Kjørup, at det er vigtigt, at der fortsat sker en formidling af poesi i det offentlige, kulturelle rum. Derfor er han nu initiativtager og formand for Nordisk Poetisk Selskab, der blev stiftet den 9. maj på en, med hans egne ord, solbeskinnet forårsdag på Valby Bakke i intet ringere end Niels Bohrs gamle æresbolig:
– Vi er repræsenteret fra København i syd til Tromsø i nord, og vi er enige om poesiens store betydning – og ikke som objekt for små dansklæreragtige digttolkninger! Men som en virkelig levende og kreativ kraft i vores liv.
– Vores formål er treleddet, siger Frank Kjørup, idet han tegner en trekant på tavlen og spøgefuldt understreger, at det ikke er deres logo:
– Et formål er at stimulere forskning i det forsømte forskningsfelt metrikken. Et andet er pædagogisk: at formidle glæden ved poesi til gymnasieeleverne – åbne deres øjne for det sprogligt kreative. Og endelig vil vi medvirke til at fremme det poetiske som en kulturel kraft i vores samfund.
– Poesien er under pres fra alle mulige andre kulturprodukter: I selskabet ynder vi at sige, at V-faktoren skal konkurrere med X-faktoren – versene er oppe imod tv-underholdning, griner Frank Kjørup:
– Og altså når man når hertil, som Dante ville sige: midtvejs på sin bane gennem livet, så bliver man bevidst om, at andre ikke nødvendigvis har det samme med i bagagen, som man selv har.
Som forskere er det sgu vores akademiske borgerpligt at fungere som formidlere af vores viden om traditioner. For vi kan ikke se passivt til, mens V-faktoren smuldrer! Slutter Frank Kjørup og sender fotografen et overbevisende blik hen over Ole Sarvigs regnvejrsdigt og de mange andre digte, der ligger på bordet imellem os med en mængde Post-its og lokker til læsning hjemme i lænestolen på fremtidige regnvejrsdage.

tirsdag den 30. august 2011

mandag den 29. august 2011

Komiteen for Den litterære Albertinefond har udpeget René Jean Jensen som prisvinder 2011

René Jean Jensen prisvinder af Albertineprisen 2011.

Komiteen bag Den litterære Albertinepris har udpeget 2011vinderen, efter at Frank Kjørup modtog prisen i 2010.
Priskomiteen er forankret i 4 hjørner i dansk litteratur (forfatterrepræsentation, forlag, forskning og reception).

søndag den 28. august 2011

Komiteen for Albertinefonden afslører navn på prisvinder i morgen.

Komiteen for Albertinefonden afslører navn på prisvinder i morgen.

et par løsagtige noter:

1. Der er enighed fra Kbh til Jylland om det.
2. Det er en yngre mand.
3. Og jeg skulle endda by chance have diskuteret litteratur og den slags ud fra netop prisvinders digtsamling med Harald Voetmann ved Festivalen Vild med Ord nu i begyndelsen af sept. Men det er aflyst.
4. Celebrering/prisoverrækkelse finder sted senere dette år.

Kæmpekryds Weekendavisen, denne uge, lille hjælp

Øverste vandrette linje, som spørger efter 7 ords-linje. Jeg kan se, at det relaterer sig til denne bloggermand. Men da det i og for sig kun er en lille hjælp, så er alt opretholdt, løsning og spænding og sårn. ksn

(God bekendt indtelefonerede dette)  

lørdag den 27. august 2011

Poetiske blogs, snuppet fra Lars Bukdahls blog


Poetiske blogs i DK
Samtaler med Sussi ved Jens Blendstrup (debut i Hvedekorn 1987)
dd ved Daniel Dalgaard (debut i Hvedekorn 2007)
Mads Eslund ved Mads Eslund (første gang i Hvedekorn (som oversætter) 2004)
Afrivningsblog ved Christian Yde Frostholm (debut i Hvedekorn 1985)
Mette Ø. Henriksens blog ved Mette Østgaard Henriksen (debut i Hvedekorn 2010)
graffgraffgraffgraffgraffgraffgraffgraffgraffved Rasmus Graff (debut i Hvedekorn 2007)
 ved Peter Højrup (første gang i Hvedekorn (senere i) 2011)
Rolf Sparre ved Rolf Sparre Johansson (debut i Hvedekorn 2009)
Forsigtig ved Pia Juul (debut i Hvedekorn 1983)
Den lille litteratyr ved Stefan Kjerkegaard (debut i Hvedekorn 1996)
Menneske.dk ved Kenneth Krabat (debut i Hvedekorn 1985)
Med kriminel uskyld ved Thomas Krogsbøl (første gang i Hvedekorn 2002)
Plusfourplysfor ved Thomas Hvid Kromann (debut i Hvedekorn 1995)
Udpost ved Martin Larsen (debut i Hvedekorn 1992)
Fugleskolen ved Lea Løppenthin (debut i Hvedekorn 2009)
Det hvide C ved Jonathan Nielsen (første gang  i Hvedekorn 2008)
Knud Steffen ved Knud Steffen Nielsen (første gang i Hvedekorn 1982)
¤2 ved Rasmus Halling Nielsen (debut i Hvedekorn 2004)
JEG HEDDER MIT NAVN MED VERSALER ved Asta Olivia Nordenhoff
Ejler Nyhavn ved Ejler Nyhavn (debut som Allan Hansen i 1997)
Det er mit land (det er ikke mit land) ved Peter H. Olesen (første gang i Hvedekorn 1988)
 ved Olga Ravn (debut i Hvedekorn 2008)
Forfat det ved Louise Rosengreen (debut i Hvedekorn 2006)
Kornkammeret ved Martin Glaz Serup (debut i Hvedekorn 1998)
Sternbergs ved Sternberg (første gang i Hvedekorn 2009)
Bjørnetjenesten ved Bjørn Friis Thomsen (debut i Hvedekorn 2007)
Krankenheimer ved Kasper Nørgaard Thomsen
Mister Bloggerblogger ved Jens-Jacob Toftegaard
HV [åh ve] ved Harald Voetmann (første gang i Hvedekorn 2006)
Kastestøv ved Lars-Emil Woetmann ((usynlig) debut i Hvedekorn 2003)
Mit indre Pompei ved Peter-Clement Woetmann (debut i Hvedekorn 2003)
Basilisk Beta ved Basilisk-redaktionen
- og
Blogdahl ved Lars Bukdahl (debut i Hvedekorn 1987)
- og i Norge
Claws Talks ved Susanne Christensen (første gang i Hvedekorn 2007)
skrevet den 15/06/10 del på: facebook// twitter// email

Efter hackning/phishing er Alt bragt tilbage til orden igen.


fredag den 26. august 2011

ADVARSEL jeg er blevet hacket på min emailadresse (mails i mit navn florerer, og følgelig kan jeg overhovedet ikke bruge min mail, og jeres mails når mig ikke). Eksempel på Fupbrevet kan ses herunder


 • EKSEMPEL PÅ FUP-brevet, afsendt af mig ukendt person:
  Hello,

  Am sorry I didn't inform you about my trip to Spain for a program, I'm presently in Madrid and am having some difficulties here because i misplaced my wallet on my way back to the hotel where i lodged. I want you to assist me with a loan of (1,750 Euro) to sort-out my hotel bills and to get myself back home.

  Please help me to send the money through western union money transfer, using my  names and the address details below that's the only way i can receive money here at the moment without any problem or delay.

  Receivers name: knud steffen
  Receivers address: 92 Principe de Vergara,28006,Madrid,Spain.

  And don't forget to email me the sending details, I am looking forward to hear from you with the sending details, Looking forward to hear from you soon.

  knud    • Har lige tjekket Facebook og kan se at budskabet om mail.hackningen er spredt godt. Tak for det.  Og i dette nedenstående tilfælde Tak til Pia j.


  • Hej,   Håber du får det til tiden, jeg lavede en tur til Madrid, Spanien og havde min taske stjålet fra mig med mit pas, kontanter og kreditkort i det. Desværre for mig, jeg har lavet kontakt med min bank, men de er ikke at give et hurtigt løsning. Jeg ...

   for 49 minutter siden ·  ·  · 

    • Niels Kærsgaard Er det en hacker der er på spil hos dig ?
     for 36 minutter siden · 

    • Pia Juul ikke hos mg, hos knud! og han ved det godt!!
     for 36 minutter siden ·