onsdag den 28. december 2011

tavle m/glas

vedkommende//komment til 23.12

Robert Henningsson sagde ...
det skal I sgu ikke belære mig om
tjørnebekransede tågepaver
den sorte stjernefakkel foran loven, hvilken
lov siger mit skyggekabinet af fingermaskine
en tyk hud lukker himlen inde i et idyllisk
førergreb uden fører og søjlerne fortoner sig
i en billedformaning, ja, billedet fromt lukket
inde i sit eget postulat, men hvem ved, I kan
ikke grine, kun belære med et løftet timeglas, her lukker vi farver ud i det fedest punktum nogen reformation nogensinde kunne fremmalne.

Robert Henningsson sagde ...

er der ikke kun én bloggereje dér på billedet?

garageport

Lars Bo Nørgaard sagde ...

Jeg blir bare helt sindsyg af sårn noget. Hvad er der bag den port, Knud? Hvis det er noget ulovligt, så bruger du bare kodesprog.

Ks: TT/vx//pp"""/skift// Skift alligevel ikke//f87¨¨¨¨//slut

fra digt

tirsdag den 27. december 2011

svamp. (foto Glyngøre)

Den ene annonce er den anden værd, gensidigt.

det danske Gertrude Stein Selskab
·         KONTAKT
·         OM SELSKABET
·         STEIN-RESSOURCER
December 16th, 2011 § Leave a Comment
På sin blog skriver forfatteren Knud Steffen Nielsen om ORD og BILLEDE hos Gertrude Stein – man kan læse teksten her.
November 9th, 2011 § Leave a Comment
Men vi mødes allerede igen den 4. januar, og igen den 8. februar, hvor vi i samme bevægelse vil afholde den årlige generalforsamling og fejre Steins 140 års fødselsdag. De følgende møde finder sted den 7. marts, den 11. april ogden 2. maj. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Vi fortsætter med sammen at læse The Making of Americans, cirka 30 sider pr. gang (den 4. januar taler vi om siderne 120-149), og derudover vil vi som sædvanlig have forskellige gæster på besøg med forskellige vinkler på Stein.
Godt mødt, god jul og godt nytår!

tekst-doku, ks

mandag den 19. december 2011

decemberbillede.

Frisættelse. Waterboarding.


Civilisation 4

Veddets Forrådnelse og Midlerne derimod..
Med betegnelse Råddenskab eller Trøske sammenfatter man forskellige
Ødelæggelsesformer, der alle har det til Fælles, at Veddet bliver mørt..
(Suenson: Byggematerialer)

Waterboarding er altså ikke tortur, forstås det. Civilisation har det med at blive slidt tyndt under omstændigheder, hvor civilisationen er truet, og hvor andre midler må bruges. Disse har det tilfælles, at de alle yderligere slider civilisationen tyndere, men man gør det for at redde netop civilisationen. Og så må man ty til midler, der yderligere vil ødelægge civilisationen, men ”der er ikke andet at gøre”.” Waterboarding er et middel mod terror.” Man starter med at ændre ordets betydning.
Forebyggende voldtægt kan muligvis redde civilisationen. Kan begrebet udskiftes med ordet wellness. Som en organisme, der hele tiden udvikler sig. Bændelormsord, newspeak. Freisetzung at sætte fri, at sætte den arbejdsramte fri. Ordet vaskebræt betyder forskellige ting  afhængigt af brug. Ordet humør er afhængigt af kontekst. Ligesom ordet far, gud, sang, tørrestativ og grenkvist. For at kunne leve i sproget må man være opmærksom hele tiden og følge med i hvad der sker af udvikling. Udvikling kan være en del af begrebet civilisation. Udvikling kan under visse omstændigheder betyde afvikling. Det gælder om at være opmærksom på disse bevægelser.

søndag den 18. december 2011

Vi klipper lidt i salmesangen eller omvendt

Med en omskrivning af PG Lindhardt kan jeg sige: Fyld folkeskolen med jord og lad de arkæologistuderende udgrave den!
Så kom dagen hvor skolelederne censurerede salmevers ud af sangbogen. Det er sindelagskontrol! Fascisterne ud af folkeskolen! Mit ærinde her er udelukkende at protestere mod begramsning af sangbogen. Ikke religiøst. Til helvede med frelstheden. Kan skolelederne ikke tåle røgen i bageriet så er det ud! For det er vel for meget forlangt at bede dem løse problemet? FX at lære børnene at synge med hvert næb? Selv Grundtvig censurerede man. Med en omskrivning af PG Lindhardt kan jeg sige: Fyld folkeskolen med jord og lad de arkæologistuderende udgrave den!
 ·  ·  ·  · for 18 minutter siden · 
  • Du synes godt om dette.
    • Knud Steffen Nielsen Rens alt ud af litteraturen, kulturen, naturen.. Fjern feerne, troldene, talende træer, andersens grimme ælling, der snakker jævnt dansk, fjern tobakskoddene ud af alle danske film, fjern toiletterne eller giv dem skilte hvor der står blomstergartneri, fjern alle bandeord fra enhver roman, fjern dem der lugter ar pis.....Kom i gang.
      for få sekunder siden ·  ·  1