onsdag den 10. oktober 2012

et lille ran fra Robert Henningssons Blog (blogpoesiøvelse)

Tuesday, 5 June 20121) skriv et digt hvor hvert ord indeholder mindst ét af følgende bogstaver:
g, k, l, b, o, i. Hver linje i digtet må højest være på tre stavelser.

2) beskriv linjerne i din venstre hånd uden at skrive noget, der kan henføres
til et du. Lad hånden samtidig være transparent og have havet som baggrund.

3) skriv et digt hvor første bogstav i første ord begynder med b, første
bogstav i næste ord med m, og så fremdeles med de følgende ord:
d, n, r, l, g, ch, f, s, h, t. Lad digtet sluge månen som et grådigt menneske
sluger sin mad.

4) skriv et trist digt. Når du har skrevet digtet - udskift da alle navneord med
blomsternavne.

5) skriv en tekst hvor du udelukkende nævner alt det positive ved en boligblok.
Forbogstaverne i hver linjes ord skal tilsammen danne navnene på de piger og/eller drenge
du har kendt - i kronologisk rækkefølge.

6) skriv et digt på ti linjer, hvor der i hver linje står et barn og kigger ud igennem
et plankeværk, men ordet plankeværk må ikke nævnes - derimod skal digtet
danne ordet 'plankeværk' som akrostikon.

7) skriv et digt hvor bogstaverne k,g og r er brugt så mange gange som muligt.
Uden at nævne 'krager' og 'sne' skal digtet handle om dette. Digtet skal være
hudløst.

8) skriv en tekst hvor ordet 'død' eller 'døden' står præcist midt i teksten - og tekstens
to dele spejlvendt er hindandens modsætninger.

9) skriv et digt om, hvad en tom cola-flaske kan bruges til - uden at nævne ordet
cola-flaske. Digtet må ikke være erotisk.

10) lad et digt udelukkende bestå af sætninger du har skrevet under indsovning.

11) lad et digt udelukkende bestå af sætninger du har skrevet under opvågning.

12) skriv 20 korte digte á 3 linjer, hvor Europa på forskellig vis sættes under vand.
Ordet Europa må ikke anvendes.

13) Vælg en farve og gå derefter en tur ad en på forhånd valgt rute - notér på en
blok alle ting, der har den valgte farve. Når du komme hjem efter minimum
33 minutters spadsertur: skriv en tekst hvor ordene du har noteret forekommer.
Der må højest være fem andre ord imellem (/for) hvert af de ord, du har skrevet på/fra blokken.
Der må ikke forekomme farvebetegnelser i teksten.


14) skriv et digt, hvor en sok stikkes i munden på den, der taler, således at digtet udtrykker, det, man ikke længere kan høre, den, der forsøger at tale, siger. Digtet må på ingen måde være vulgært eller udsige noget som helst om, hvad en sok kan bruges til, når den ikke sidder i kæften på én, der forsøger at sige noget.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar