fredag den 5. oktober 2012

Peter Clements Flåde

Den sproglige Flåde- er et godt og fint initiativ, som P.C. Woetmann har sat i gang, og hvor en række mennesker har udpeget 5 bøger, som de har et særligt forhold til. Det foranledigede mig til at pege på, at det for mig var personlige bøger, der måske tilfældigt passede ind i min læser-situation her og der og dengang og ikke var en personlig kanon af litterære grunde som det eneste kriterium.  Så mit bidrag, der sku komme med Flåden engang i oktober, og som afstedkom et mindre essay handler mere om tilfældige møder med bøger, som har fået betydning for denne læser, fordi denne læsers øjne lige nøjagtig den dag og i den dagsform og modus blev ramt. Og et indlæg til et generelt kanonagtigt mønster var der ikke tale. Og derfor sendte jeg kommentaren herunder (lidt en gentagelse af hvad jeg lige fik skrevet her, har det i øvrigt skidt med kanonlister, fordi det sender den kanonficerede tekst ind i et sakrosant rum og bla og bla:
Bloggerknudsteffen sagde ...
Jeg har opfattet listen og opgaven meget subjektivt, bøger der har ramt mig, ikke nødvendigvis af litterære grunde alene, men som noget der har krydset min personlige historie, vej, og haft betydning af grunde der absolut ikke behøver at ramme en generel kanon. Men jo fint nok at udkikke sig et mønster af en eller anden art. (min liste i oktober peger både på bøgerne som litteratur, men måske mere som en subjektiv begivenhed i egetliv)
september 26, 2012 10:17 f.m.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar