..det var et dia­gram over kron­blade,
sådan ser brud­sik­kert glas ikke ud


ikke   hud hun selv havde valgt, men
a-    og b-linjerne fra cen­trum og
ud    var kødet,

vi
havde ikke set det før,


ele­va­tor 1: 2  og hastig­he­den blev esti­me­ret til 0,5 cm
pr døgn.

Og koor­di­nat
f  var kun syn­lig fra byg­nin­gen under opfø­relse til ven­streHvis jeg nu prø­vede en
lek­si­kalsk for­kla­ring på ordet. Men jeg kendte ikke ordet.

Fladt som et cykeldæk.

I ste­det for luft kunne der have stået en brøk.

I ste­det for: det nøj­ag­tige ciffer: 
”som det nu foreligger”.

I det fore­lig­gende: at noget uset gen­kendte mig.

Det var nød­ven­digt at sige det omvendt
.
The fol­lowing two tabs change con­tent below.