onsdag den 24. februar 2016

Kugeln note


·          Den var optimist og tungsindig i en stille bizar blanding, som er svær at omsætte til menneskenes sprog, bymenneskets især. Vi der fødtes blandt dyr og halm ved, hvad det er, og det er svært. Vand i øjnene betyder vidt forskelligt over og under vores adskilte elementer. sorgfuldhed og indædt overlevelse.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar