onsdag den 22. februar 2017

2. Skolebrev.


Hr Lærer Jensen!

Med hensyn til den Seddel Tom havde med fra Skole i gaar bliver ikke underskrevet, for Jan sprang først på Tom og saa har Tom lov at slaa fra sig. det vil jeg personlig give ham Lov til, for hvis der havde en sprunget paa mig, vilde jeg ogsaa slaa fra mig, og saa maa det være Jan der skal straffes og ikke Tom, og med Hensyn til Gaardvagt ved de vel lige saa godt som Skolebørnene, saa hvis Tom ikke kan faa Lov at gaa, saa faar han lov at slaa fra sig, er der saa ikke andre der skal straffes hvad saa med Klaus den dag han gik fra Ørum og hjem, bare fordi der var en der sprang paa ham og han slog fra sig, og saa er der ikke noget med at overfuse Drengene med Hensyn til dette Brev, for skal der skældes ud saa kom bare her, Tom har ihvertfald blevet uretfærdig behandlet i denne Omgang.

 Dorthe og Lars Jensen, Vrinding Nr Hede.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar