igen­nem spræk­ken, der­inde er et skri­ve­bord, en mand i hvid frakke, en kone med en tepot, tvet er
sluk­ket, der er ellers både bold og markvan­ding med Søren Ryge, en gris skal slag­tes, men lyden er slået
fra på det i for­vejen sluk­kede tv, men man ved jo aldrig.

jeg havde engang en undu­lat på samme måde
Kunne man for­dele sig
Sæt dig i dens sted.
Den måtte ope­re­res ud
//procedurefejl:  Lad ham ligge. Fred i sin­det kan man altid få//.
Jeg har fak­tisk nu sid­det i ti minut­ter og ven­tet på at slukke hele appa­ra­tu­ret og
lyset, min højre hånd var alle­rede på kontakten

Kode:Oberammergau
Nej, Thou blossom.
Det er lam­met (mest verbum)
Pro­ble­met er ikke flyet. Det er stel­let, benene der mister højde.
Ven­tede så på fred i sin­det, men det er ikke kommet
The fol­lowing two tabs change con­tent below.