torsdag den 20. december 2012

en lang snor om Breivik-teaterforestillingen

 
ksn:
Kære Cafe-teater, der er 7 mia personer, I kan uddele megafoner til -og mange i en god sags tjeneste. Ku I ikke bare lade være med at give nordmanden én mere. I hans parallelle univers ønsker han kun megafoner, hvor kan kan råbe sit guddommelige navn ud. Stop det lort.


 1.  

 • Lars-Emil Woetmann Nielsen men nu er manifestet en så tydelig vrangforestilling af ret udbredte forestillinger. Hvorfor ikke undersøge sagen nærmere? Hvilke grimme potentialer ligger der i os? At forsøge at tie det ihjel, som det hedder, gør kun risikoen for et alternativ uimodsagt liv for manifestet større.

 • Knud Steffen Nielsen Lars-Emil. Det skal netop ties ihjel. Nordmanden får konsolideret sit sideunivers både ved positiv og NEGATIV behandling. Hovedhandling er at røre ved lortet i det hele taget. Uanset om teatret går ud ud og nakker hans menifest, hvad de sikkert gør, Så er selve berøringen hovedspørgsmålet, Ved at tage det op tilfører man en form for seriøsitet til hans Mein-Kampf-skrift omikke endda jævnbyrdig debatgrundlag....næsten en ligitimering af en blot oppositionel og ligeværdig mening

 • Lars-Emil Woetmann Nielsen 1: han er i fængsel/psykiatrisk forvaring resten af sine dage. Hensynet til ham må være sekundært. 2: Der er allerede m

 • Lars-Emil Woetmann Nielsen hov - enter.. 2: der er allerede masser af berøring - i pressen. Hvorfor er det så meget slemmere at trække det ind i en kunstnerisk kontekst?

 • Knud Steffen Nielsen 1) det er ikke af hensyn til ham, tværtimod, det er af hensyn til bekæmpelse af lort og dæmoni og 2)aviserne er da sandt for dyden lige så angribelige i deres uafbalancerede sensationslyst, hvor hensyn til købmanden i dem er stor, Nu kommer vi straks over i kunstnerisk frihed og pressefrihed, som skal være uangribelige, hvilket jeg osse mener, men nu kræver det en del a4sider at rulle den ud, så jeg hopper lige af i den længere rullen...

 • Mona Larsen kan du ikke rulle den suite ud hvor det hører sig hjemme Knud inden gassen går af ballonen- hvor aner jeg sg ikke...men fb kan ingenting, og jeg kan kun give dig ret her og agere endnu et caféteater...hold kæft hvor vi forbruger vores goe krudt til ingenting. Hvad fanden skal vi gøre?

 • Knud Steffen Nielsen sådan lidt opsummerende: Presse og teatret her tilfører en legitimitet til det onde, og som de sikkert ikke vil, ved at give mikrofon til og mod sagen, om de så brækker sig ned i mikrofonen, så bliver mandens synspunkt opvaloriseret til jævnbyrdig samtalepart. Det er dét, der er problemet.

 • Lars-Emil Woetmann Nielsen men er det netop ikke nedvaloriseringen af den anden som samtalepartner, der er grundlaget for enhver massakre? Når man holder op med at tale, så må våbnene tale.

 • Knud Steffen Nielsen der er ikke bedt om nogen tosidig samtale her- der er tale om monolog fra fx et teater---og jeg mener monolog i enhver henseende.

 • Knud Steffen Nielsen Emnet det onde er en monolog værd, men så må man tænke ind i sin intention, hvordan man i den kommunikation når det mål bedst. Her når man det i hvert fald ikke. Dramaturgisk mm er det en fejlbedømmelse

 • Valter Bach Nielsen Tak for et par klare udmeldinger, Hvis Cafe-teatret, som det fremgår af radiointerview, ser det som sin opgave at analysere (forskning?) forbryderens inderste jeg med henblik på forståelse og undgåelse af gentagelser, kunne de i stedet tage mange andre ting op til debar: voldtægtsforbrydere, pædofiliudøvere, skattesnydere, merkantile teaterfolks misbrug af teaterkunst, søpirater for bare at nævne nogle enkelte.

 • Peer Bentzen Det er vel altid et spørgsmål i den slags tilfælde om hvad der virker bedst: at tie eller tale ihjel?
  Uden at tage stilling til det konkrete spørgsmål, vil jeg dog mene at de pårørende, hvis de er citeret korrekt, også slår plat på situationen ved at fremture med, at nogen har til hensigt at tjene penge på dem.

 • Knud Steffen Nielsen Per......ved sgu ikke om de pårørende fremturer, de har vel sådan set bare ret.

 • Peer Bentzen Kun hvis argumentet med at ville opføre manifestet fra Cafeteatrets side er at tjene penge og intet andet. Jeg mener, et teater sælger jo lissom billetter, ellers eksisterer det ikke længe. Så det med at der er penge involveret kan aldrig i første omgang være et argument IMOD at opføre en forestilling.

 • Peer Bentzen Jeg er af den mening at en handling af så uhyrligt et omfang som Breiviks massakre SKAL bringes på en eller anden form for formel, ellers vil det ikke kunne lade sig gøre ordentligt at beskytte sig mod gentagelser i fremtidden. Og en af måderne at gøre dette på, altså at formalisere den, er måske - hvem ved? - at gøre den til et teaterstykke. Her må vi som udgangspunkt have, at det gøres kunstnerisk forsvarligt. Og det vil faktisk kun et møde med transformationen til en teaterscene jo kunne afgøre.

 • Merete Gøhler Enig med KSN. Den type personlighed angler efter omtale og dermed udødelighed i folks erindring. Enhver dissekering af hans gerning, vil for ham fremstå som en sejr, fordi nogen har beskæftiget sig seriøst med hans handling. Han skal ikke forståes, hans motiver skal ikke fremlægges med kunstnerisk alibi, han skal ties ihjel. Derved mister hans verdensbillede sin legitimering. Og - Peer - man vil ALDRIG, overhovedet aldrig kunne beskytte sig mod den slags= næste psykopat har en hel anden profil! Og den næste igen.........

 • Robert Henningsson Hvad ville man have ment, om et teater i det indre København, Århus, Odense etc i 1938 havde fremført en monolog som alene byggede på citater fra Mein Kampf? Hvorfor venter Café Teateret ikke til retsagen HAR fundet sted, hvis de vil undersøge den syge mentalitet som massakren og det dertil hørende manifest er udtryk for? Hvad er forskellen på om jeg selv læser og analyserer et naziificeret manifest eller jeg går ind og ser det gengivet som teaterstykke?

 • Merete Gøhler @Robert: Teater er også en tolkning. Det, du læser, tolker du selv.

 • Robert Henningsson ja, netop, men hvorfor bliver det mere eftertragtelsesværdigt, at nogen tolker det for mig?

 • Peer Bentzen Som jeg ser det, svarer det lidt til den måde man finder primtal på: Først eliminerer man alle tal, hvor 2 går op i, så alle tal hvor 3 går op i. Alle tal, hvor 4 går op i, behøver man imidlertid ikke bekymre sig om, for de ER eliminerede i og med at de røg, dengang man eliminerede for 2.
  Man vil opdage, at der bliver længere og længere mellem primtallene jo flere gange, man gennemfører denne procedure. Noget tilsvarende kan man håbe på vil ske ved at eliminere alle breivikker i al fremtid.

  Noget andet er, at det jo NETOP skyldes at man har haft succes med at eliminere alle breivikker, at ingen fremtidig profil, vil ligne hans.

 • Robert Henningsson Det med at eliminere, Peer, det lyder jo unægtelig ret besnærende, især, om man er nazist. Men hvordan eliminerer vi den civilization, der er årsagen til at syndebukkementaliteten bliver et must?

 • Peer Bentzen Det er ikke en fair synonimisering af "eliminere" du forsøger at hænge mig op på, RH! Jeg taler ikke på noget tidspunkt om eliminering som at gasse eller nakke eller hænge eller halshugge eller drukne eller dybfryse eller ihjelsulte eller levende begrave eller medicinere folk ihjel.

 • Peer Bentzen Hvad dit andet spørgsmål angår, er mit svar, som gennemgået ovenfor, at gøre det skridt for skridt, uanset hvor små disse skridt så end måtte være.

 • Robert Henningsson nej, det ved jeg godt, det er naturligvis at bringe et begreb ud på spidsen. Det jeg mener, er bare, at jeg ikke man kan eliminere enkeltstående tilfælde af ideologisk betinget sindssyge, hvis ikke man forvandler den årsag, der gør, at sådanne tilfælde og sammenhænge opstår. Og civilizationen selv synes at være en sådan årsag.

 • Robert Henningsson Men ændrer vi civilizationen ved at eliminere delelementer eller del-resultater af den?

 • Robert Henningsson "Det jeg mener, er bare, at man ikke kan ...", skulle der have stået ...

 • Peer Bentzen Selvfølgelig gør vi da det! Spørgsmålet er jo så om det er til det bedre?
  Når jeg bruger billedet med primtallene, skal "eliminere" oversættes med "identificere og beskytte imod".

 • Robert Henningsson ja, for primtallene ønsker vi vel ingenlunde at eliminere. Er det onde et lige så fundamentalt vilkår for menneskene, som primtallene er for talrækken; så er det heller ikke muligt at eliminere - det onde...

 • Peer Bentzen Det var kun et billede, og som sådan, skal det ikke tages for bogstaveligt.
  Og vi skal jo for Fanden GØRE noget for at undgå gentagelser, skal vi ikke? Eller skal vi bare lukke øjnene, forbande civilisationen (den, der har givet os aspirin og demokrati) langt væk, og håbe på at det hele går over af sig selv?

 • Peer Bentzen Og ikke erstattes af noget LANGT værre?

 • Peer Bentzen Fordi vi kom til at sætte civilisationen i skammekrogen, eller udenfor døren, eller bandlyse den helt og aldeles, fordi vi var nogle værre bangebukse, der lige med ét ikke turde se situationens alvor i øjnene.

 • Robert Henningsson Så det onde er altså alligevel ikke et lige så fundamentalt vilkår for menneskene som primtallene er for talrækken?

 • Peer Bentzen Ikke turde HANDLE civiliserede, med andre ord.

 • Peer Bentzen En metafor kræver et mindstemål af vilje til at forstå. Ellers forbliver den ren volapyk.

 • Robert Henningsson civiliseret, hvad vil det sige? Er det ikke noget vi bestemmer os for, som til eksempel en dansk regering, der bestemmer sig for, at i Danmark, der gælder den civilization, at mennesker, der fatter kærlighed for hinanden, skal opfylde visse betingelser, for at en sådan kærlighed må udleves. En sådan (demokratisk valgt det være sig) regering kunne også bestemme sig for, at mennesker med, hvad en sådan regering finder, en lav intelligens-kvotient og for få penge, de kan ikke blive en del af den danske befolkning. Det er civilization. Og, vil jeg mene, mangel på kultur.

 • Robert Henningsson Men jeg finder metaforen interessant, for den stiller os overfor det spørgsmål: I hvor høj grad er det onde et grundvilkår for mennesker.

 • Peer Bentzen Tjaaa … det synes jeg nu mere fx Breiviks handling gør.

 • Robert Henningsson Ja: I hvor høj grad er det onde et grundvilkår for mennesker?

 • Robert Henningsson Ok, men det er så der, jeg mener, at din metafor har sin berettigelse.

 • Peer Bentzen Man kan sige at billedet er meget optimistisk, for det giver håb om, at bare vi er grundige, systematisk og samvittighedsfulde i vores jagt på ondskaben, bliver der længere og længere mellem dens manifestationer.
  Se engang her:
  http://www.nytimes.com/2011/11/29/science/human-natures-pathologist.html?ref=evolution&pagewanted=all


Ingen kommentarer:

Send en kommentar