tirsdag den 14. juni 2011

Gæsteblogger J von Lühmann. Brev til Danish Crown.

(meget smukt våbenskjold,
som vi desværre ikke kan vise) 


von Lühmann sind og stil


København, den 22. marts 2005

Danish Crown
Axelborg

Svineslagterimuseum

Gennem de seneste år har landet oplevet en række nedlæggelser af svineslagterier. Hvis ikke den levende tradition skal forsvinde helt ud af landet, kræves der en særlig indsats.
Danish Crown foreslås hermed at medvirke til, at der indrettes et svineslagterimuseum i et af de nedlagte svineslagterier i Danmark.
I takt med at produktionen flyttes til østeuropæiske lande, vil det stolte fundament for Danmarks velstandsopbygning gennem det 20.århundrede kun kunne bevares som et museumsprojekt.

Skitse af ideen:

 • i en del af et nedlagt slagteri indrettes museum med levende funktioner, dvs
  • stald
  • slagtningsfaciliteter
  • opskærings- og forarbejdningsfaciliteter
  • forbrænding
  • bortskaffelse af organisk affald
  • personale til udførelse af de funktioner der hører til slagteriet


 • en anden del af slagteriet indrettes med
  • foredragssal
  • interaktivt udstillingslokale med virtuelle hjælpemidler, hvor gæster ledes gennem slagteprocessen og selv kan styre hvornår, hvor meget og hvordan der slagtes
  • sammenligning af halalslagtning/schæchtning med traditionel dansk slagtning
  • dokumentation af nedlæggelser og dokumentation af oprettelsen af museet
  • en række kustoder, fortrinsvis ældre og yngre medarbejdere ved det tidligere slagteri, som gennem deres historier og beretninger kan levendegøre fortiden

Det forudses, at projektet vil omfattes med varme af ganske mange gæster fra ind- og udland. Ikke mindst de yngste vil more sig over den nære kontakt med husdyr.
Jeg imødeser Deres indstilling til ideen.

Venlig hilsen

Jakki Damgaard
Dronningensgade 46,3.th. 1420 København K

Ingen kommentarer:

Send en kommentar