Jeg for­stårdet hele bedre nu.


Hvor kame­ra­erne er sluk­ket. ( det er for nemt)


For der burde ikke have været ind­ført den onde stif­mo­der, too easy.


Sta­ti­sterne skulle have været ført ind på en anden måde, dadet hele gik amok. 
 

Min research pegede på en anden djæ­vel­skab som ikke ku åben­ba­resfil­misk tyde­ligt. (et selv­mord, der var uforklarligt//( det ville  kræve
en ændring af hele tek­sten) (ok, kon­kret et sove­væ­relse, hvor man­den bli­ver fun­det af
sønnen)

(Tid 1) Havet var under krigen.

(tid 2) stormene sæt­ter ind på et tidspunkt.

(tid 3) Men ingen af os var født dengang.

(al-tid 1) Mit legeme er jeg jo ikke herre over.

(al-tid 2) Jeg rea­ge­rer på hvad der hæn­der i dette øjeblik,

hvor der ikke står noget på papi­ret, at fx stod der ikke,

at hun havde glemt en smøg på bor­det, da vi gik.

Stod der, at bran­den måske sta­dig kan hindres.

Stod der, hvis vi optog de sid­ste sce­ner mere alle­go­risk, ville det ku redde hele filmen