tirsdag den 9. august 2011

Encyklopoetisk (en smule afkortet) langdigt fra antologien Encyklopoesien

Lexigrafisk liste. (Knud Steffen Nielsen).

1.Tegnet. Det tilfældige i ordets lyd og udseende.  Skratterat kunne være en spurv. Men det blev så altså spurv. (alt arbitrært, bortset fra reallyde, herunder den lille specialpose med onomatipoetikon).
2. Det homologe, ja  okay vi ligner hinanden. Og hva så? Hvorfor de ligne-historier i slægt og i kunst og på gaden? Han ligner en gris, ergo har vi fundet  overensstemmelsen, hurra for os, der ser det. Så ved vi nok, hvad parti han tilhører. 
2b. Hver gang vi ser en rose, konnoterer vi mod hendes ansigt. Den evige trang til dannelse af ligheder, også hvor de ikke er. (Skriften lever af det; indbygget som en horizont).
 3. Sprogets mangel på definition,  at der hele tiden må lånes betydning fra andre definitioner, der igen må låne... Skibsmasten forklares ud fra træ, vind og stabilitet mm. Træ må finde sin affinitet mod andre vækster. Stabilitet må i lighed med andre hente  udsættelse ved at henvise til etymologien. Og så til sidst rammer etymologien ind i sin første-bevæger. Nå nej, der er kun en mur.
 3b.Vinden er lidt en komplementær størrelse til stabilisator. Og hvad så?  Ikke andet end du bliver sendt af sted i alle retninger som mast, samtidig med pointen, at du skal blive stående. 
4. Han sagde person. Var det maske, var det kvinden i hans liv?. Kontexten, der måske oven i købet smågemmer sig, må give kraft og energi til afklaring af spørgsmålet. Vi kastes hid og did.  Ordenes mange sider ..det er da dybt ironisk. Som ironien (vi udsender et selvstændigt fler-bindsværk om I.).
5. Min aftale med den anden  var i to retninger. Byttehandels-kontrakt     og (selv)forglemmende, men ikke dig-forglemmende     som i den solidariske sygekasse, som ikke var bytte-bytte  i modsætning til princippet om sygeforsikring. En kræmmerkontrakt mellem to parter. Samme pagt som jeg har til min lottokupon. Vi er ene/ilde stedt.   
 6. Sætningen  konnoterer, styret af nye motiver, imod: Hun er god nok. Snakker vi oprejsning. Snakker vi for at  konsolidere venskab. Snakker vi for … godt nok gav jeg hende en lammer før, men jeg må jo også tænke på mit eget ry og rygte.
 7. Du kan lyve i/med sproget. Ja, og du kan slå ihjel med en økse. Øksen gør ikke en skid selv. Men ansvaret er dit og dine hænders. Sprog er en økse, men det er dig der bestemmer.  
8. Du kan manipulere. Det kan du ikke skælde sproget ud for. Det er dig der forsøger at tage røven på nogen og noget.
9. Sproget virker. Han sagde hold din kæft, og tavst blev der.
10. Jow, men somme tider holdt man ikke kæft.  Ok, så er det ikke altid det virker. .  Han og jeg har det bare sådan….jeg mener han skal bare lige vise sig. Jo, betydningen er transporteret ud,  ført over i hans hoved. Potentialet er der. Og kan effektueredes uden for papiret. Maskinen virker. Og så er der bare lige en flok idioter, der ikke gør som jeg siger, selvom de godt hørte det.
11. Du bad mig lukke vinduet. Men det er ikke sikkert, jeg lukker det. Og for øvrigt ved jeg ikke, om du mente det. Og var det et citat? Nå, på den måde. Det var billedligt talt. Og hvordan sådan ..lige? at  sproget smuttede ud af sig selv og. Jeg prøvede at give dig ejerskab, men ok hvis ikke, så..
11b den lille uanselige  deiksis, mærket, jeg  kontraktlig deler med dit øre, kære modtager: ....bilen stod parkeret ud for forsamlingshuset, siger jeg. Jeg forsøger at etablere en aftale og fælleseje til situationen, jeg har gang i. ”Dér er hunden.” siger jeg. Måske kontrasignerer han øjeblikket efter og siger: ”den skabede køter vil jeg bede dig om at få ud køkkenet.” Vi fejrer lige enelleranden her unævnt fortid.     
12. Hvad er dit motiv? Du smiler, mens de mobber dig. Det er enten 1)accept eller 2) for at de skal holde op. Eller fordi 3)du er ligeglad  4) har stolthed  5) pga ..apati, resignation, laissezfaire, som  rimer på lad-mig-så-vær’, ..hævnen er sød, jo sødere jeg står op til det.
13. De indfødte er vel nok flinke.
14. Havde missionæren reelle hensigter? Du leder efter denotationen. Du læser hendes ord,  og du er lige vidt. Elsker hun mig? Eller hvordan er det lige?
15. Hvad er en murBerlin-Muren fandtes i og for sig allerede i 1945 og til dels efter 1989.Hvad er Europa?  Hvad er en nationalstat nu om stunder?
16. Hvad er Goebbels? Han var en vigtig mand for Europa, skrev man i 1937 -også i nordiske aviser. Sandt eller falsk? Sæt kryds!
17. To standpunkter må holdes klart ude fra hinanden, nemlig indkoderens og afkoderens standpunkter, eller med andre ord, afsenderens og modtagerens roller…Afsenderen behøver ikke at bruge kræfter på om der er sagt film (til at pakke mad ind i eller film som i stumfilm). Afsenderen går fra ord til lyd. Modtageren fra lyd til ord. (jvf Roman Jakobson) 
18. Hvor mange betydninger er der pr husstand? 
19. Francis Bacons idolaer indgår her. Idola modermælk, du er født i sproget er en.
20. Benjamin Lee Whorff gentager: Først sprog, så verden. Alt er forlods sprogliggjort, gentager vi. 
21. Samtalen er en cirkel, en cigar, en badebold der lander måske henne i hjørnet. Koreografien er sjældent på plads.Hvad med den andens motiver. Og hvorfor snakker han udenom? Hvem ejer samtalen? Hvem ser først på uret. Jamen så er det jo ikke en samtale. Hvad ved du om det? Han beskriver planerne om sit nye hus. Det konnoterer over i hans livs succes. Har vi gang i en positionering. Han er scenisk. Man sagde, at alle forlod institutionen med  samme følelse af at have tabt på points, dem der ikke havde tabt på knock out.
22. Her skulle have stået noget uantasteligt. 
23. Et leksikon er autoritativt, så længe det er autoritativt. Ceaucescu fik elefantordenen. Opslaget bliver muligvis fjernet efterfølgende i nogle opslagsværker. Det afhænger af type værk. Og om man bedst kan lide en konge eller en præsident på slottet.
24. Faderen forklarede drengen, hvorfor han ikke måtte sparke til bolden: Det er fordi far siger det.
25. Lider grisen ikke, når den får strøm igennem sig? Nej, for den er ikke ret begavet.
26. Lugter sigøjnere?  Det hedder ikke sigøjnere, men romaer. Da black americans hed negre, lugtede de  jo også. Og derfor var man efter dem.
27. Numerologi er en slags privatautoriseret leksikon. Folk med forkert navn kan godt lugte slemt.
28. Over for sætningen har du to muligheder. Det er etnografens muligheder. Enten 1)opretholder du distancen og ser gennem kikkerten missionæren blive kogt i gryden eller 2) du lader dig optage i stammen og nyder maden selvforglemmende som en af dem.
29. I al almindelighed må man godt være kannibal, hvis man kan argumentere for det. På samme måde med racisme. Det gælder om at  finde forskellen og beskrive den velmotiveret.
30. Nu synes jeg lige vi skal snakke fedme.
30a. Fede mennesker synger dårligere. Fede kvinder synger decideret falsk. Hunde kan ikke synge, ergo er fedme dyrisk og kunstfjendsk. Forskelle nedbryder venskaber. Hvis jeg bliver fed, finder jeg bare en tyk ven, men ikke både tyk og sort.
31. Syntax for pengeudveksling under ”uforudset” krise ønskes,  hvor varestrøm og værdisættelse i tiden op til har været konstant  - og energiforbruget tilsvarende konstant og ikke alarmerende stigende. Syntax for sakralt sprog. 
32. Vitus Bering fødtes i 1681. Ca. 40 år før han finder sit stræde. Fandtes Berings Strædet før 1700? Eller fandtes det ikke?
33. Håndtryk( iflg Politikens Vor tids Skik og Brug, 1967): Tykke handsker (herunder tykke, pelsforede kørehandsker samt luffer) tages af. Alle slags handsker og vanter beholdes dog på, når det er bidende koldt. To mænd kan beholde handskerne på, når de hilser; men tager den ene sin handske af, må den anden også gøre det….
34. I 1492 godt og vel  hilste Colombus på en indianer og måske omvendt. Man er ikke helt sikker på det sidste.
35. I 1492, altså samme år, fjernede Spanien sin beholdning af jøder. En del muslimske lande modtog mange af disse eksilerede. Få om ingen danske historiebøger (til undervisningsbrug) oplyser noget om det. Colombus er der skrevet tonsvis om. ”Beholdning” er valgt med omhu.  
36. Privatisering, se køb af statsfængsel (se ligeledes priser og afkast).
36a. Ansvar, se forflygtigelse, evt udlicitering, evt outsourcing, se det var ikke her i byen.
37. Klima, herunder vandstandsstigning.  Se enten Maldiverne eller Nepal.
38. Næ, vi mangler ikke noget, sagde katten. Den sad på flæsket.  
39. Alt uafklaret placeres i gruppen af adverbialer. Alt uanbringeligt sammesteds. 
40. Jeg placerede alt ikke-en-entydigt i småt brændbart. 
41. Jeg er modstander af andres postulater.
42. Her sku ha stået noget uantageligt.

43. Intet blik, og du forsvinder.

44. Frihed. Se enten ørnens F. (frihed til at opæde). Se spurvens F. (friheden til at blive opædt). Friheden konnoterer ud i to spor, der smukt lukker sig om hinanden. Ja, betinger hinanden.

45. Spurv, se spurv, se skratterat, se liberalisme, se frihed; se ørn, se frihed til noget, se frihed fra noget.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ingen kommentarer:

Send en kommentar