lørdag den 5. maj 2012

Symmetrisk digt fra DENFRI.dk, hvortil der hermed henvises


Symmetrisk digt

Symmetrisk digt

 0 0
 
0
1. Mænd med symmetrisk ansigt lever længere
2. Mænd med symmetrisk ansigt har længere fodrodsknogler
3. Mænd med længere fodrodsknogler har ofte mindre gæld
4. Mænd med mindre gæld har ofte højere uddannelse
5. Mænd med symmetrisk ansigt og mindre gæld har endnu længere fodrodsknogler
6. Og man bør ikke beskatte enkelte organer.
7. Mænd med endnu længere fodrodsknogler bliver gift senere, og deres ægteskab er mere lykkeligt, og brudgommen har et meget symmetrisk ansigt.
8. Man skal ikke beskatte lykke.
9. Den traditionelle familiemodel understøtter det symmetriske, ikke mindst ansigtsformen og det stabile.
10. Det stabile kan godt betragtes som symmetrisk i sin form, en deal mellem skat og beskattede.
11. Vokser man op i en familie med kun en forælder, er der 75% forhøjet risiko for at  man ikke får en uddannelse.
12. Skattelettelser til gifte par vil kunne øge risikoprocenten mht kortere levetid og forringet uddannelse for ugifte. Den sociale fremgang kan en sjælden gang være større for ikke gifte. Det kan skyldes et lavere udgangspunkt. Men samtidig går det alligevel sjældent sådan.
Hvis man skattetynger det symmetriske, både hvad ansigt og harmoni i ægteskabet angår, så betyder det destabilitet,
og større   risiko for extremisme.
13. Og alle parter må glædes ved stabilitet, fast skattegrundlag, ikke mindst.
14. Forskellen mellem alleer og stræder kan godt inkorporeres i loven om symmetriske ansigter
15. Og ønsket om at modtage reklamer og  i antallet af kort, der modtages. Der findes, siger en skole, 134
valide parametre forbundne omkring symmetriske ansigter. Andre skoler har andre tal.
16. Evnen til at føde 2,1 barn pr par opfattes af den ene skole som en utidig joke, men som man godt kan handle på.
17. Den anden skole taler om, at hvis flere lavtuddannede levede økologisk  eller undlod at  tage urimelige chancer,
ville der kunne udvikles parametre, guddommelige kan man ikke sige om noget så jordisk, men som ville være at
sidestille med symmetriske regler. (Set ved meget store populationer vil de normale familiers lavere Co2forbrug
kunne få indflydelse på vandstandsniveau).


Ingen kommentarer:

Send en kommentar