fredag den 18. maj 2012

Digtkonkurrence/landbrugsleksikalsk


Digtkonkurrence
Med henblik på kulturkonference i januar 2013 udskriver Landbrugets Kulturfond en lyrikkonkurrence.

De 3 vindende digtere præmieres ligeligt med kr. 15.000


Emne:

Et digt om landbrug
Betingelser:
·        Digtet skal kunne læses op på max. 10 min.
·        Digtet må ikke tidligere have været offentliggjort.
·        Vinderne skal kunne være til stede på kulturkonferencen d. 4. januar 2013, hvor digtene skal læses op og præmierne vil blive overrakt.
·        Kulturfonden kan frit offentliggøre vinderdigtene i landbrugets medier og i dagspressen uden yderligere honorar til digteren. Digteren beholder øvrige rettigheder.
·        Digtere, der deltager i konkurrencen, skal have udgivet mindst 1 digtsamling på et forlag med en af forfatteren uafhængig redaktion.
·        Der må højst indsendes 3 forslag pr. bidragyder.
Der er deadline 1. november 2012. Digtene sendes under mærke som papirpost til:
Else Nørgaard
Landbrugets Kulturfond, ”Digtkonkurrence”
Landbrug & Fødevarer
Axeltorv 3
1609Kbh V

Hvis bedømmelsesudvalget - mod forventning - ikke finder egnede digte blandt de indsendte, forbeholder udvalget sig ret til at uddele færre eller slet ingen priser.
Bedømmelsesudvalget kontakter de vindende digtere medio december 2012. Navnene på vinderne offentliggøres på bl.a. Dansk Forfatterforenings og Danske Skønlitterære Forfatteres hjemmesider.
Bedømmelsesudvalg: Karsten Bjarnholt, Ulrikka S. Gernes, Finn Slumstrup, Hans Tyrrestrup

Ingen kommentarer:

Send en kommentar