mandag den 18. december 2017

lektørKort om bogen:
Udvalgte digte fra et betydeligt forfatterskab. Et must-read for enhver med hang til kompleks, velkomponeret skrift mellem billede og sprog.

Beskrivelse:
Digte udvalgt blandt 12 af Knud Steffen Nielsens digtsamlinger fra 1980-2016, samt prolog og appendiks som indeholder 2x2 digte udgivet på www.denfri.dk og to korte prosatekster til sidst, "Bænken" og "Hate". Prosateksterne ligger på kanten ml. dagbogsnotatet og fiktion, og bevæger sig fra hhv. en konkret iagttagelse og en barndomserindring til overvejelser over sprogets frihed og virkelighedens bundethed. Samme tema går igen i digtene, dog med forskellige fokuspunkter: bl.a. rummet, tiden og oplevelsen af at være forskudt i forhold til tiden, jeg'ets oplevelse af verden (fokus på sanserne) og jeg'ets fremstilling af verden (fokus på foto, maleri, film, teater, skulptur og gennem verbalsprog). Der benyttes ofte højt tempo, korte framenter, billedglimt og grammatiske udeladelser, som fx her i et digt fra 2002: "Jorden vibreres, mens en fugl i tagrenden. / Den / kradser jeg ud og / giver overskæg (...)".

Vurdering: 
Samlingen viser bevægelsen i forfatterskabet, der helt fra start har rummet kimen til det nuværende. Hele vejen igennem er der tale om et vildt og poetisk-malerisk sprog, som henter energi fra humor og billedkunsten (KSN er også maler).

Andre bøger om samme emne:
Beslægtede forfatterskaber ml. sprog og billede er bl.a. Gertrude Stein, Henrik Have, Toni Larsen, men også nyere digtere som bl.a. Lise Haurum.

Til bibliotekaren:
Anbefales til alle hovedbiblioteker.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar