mandag den 5. maj 2014

Digtkonkurrencen, Limfjordsegnens Litteratur Samvirke

DIGTKONKURRENCE

I forbindelse med det årlige kulturmøde på Mors udskriver Limfjordsegnens Litteratur Samvirke en digtkonkurrence.
Digtene skal være naturdigte, som både kan tage udgangspunkt i den egentlige natur og i kulturlandskabet.
Digtene vil blive bedømt af en komité, hvortil Limfjordsegnens Litteratur Samvirke, kulturmødets styregruppe og Dansk Forfatterforenings Lyrikergruppe 
(c'est moi, sagde bloggeren) hver udpeger et medlem.
Alle kan deltage i konkurrencen.

Digtene indsendes under mærke senest 1.august 2014 til Limfjordsegnens Litteratur Samvirke v/ Pia Grandjean Odderskov, Østergårdsvej 3, 9670 Løgstør, ledsaget af en lukket konvolut med mærket påført og indeholdende navn og adresse på indsenderen. Hver deltager kan indsende op til to digte under hvert sit mærke. Digtene må ikke tidligere have været offentliggjort.

Tre digte vil blive præmieret med hver 5000 kr. og vinderdigtene vil blive præsenteret i forbindelse med kulturmødet, der finder sted 21. – 23. august.
I præmiesummen er indbefattet vederlag for formodet offentliggørelse af digtene i dagspressen.
Ingen kommentarer:

Send en kommentar