Det over­skri­dende for mig ville være at skulle tvin­ges ind i den bestemte konvention/ Der er sådan set ikke noget jeg fryg­ter grund­læg­gende mere//har fryg­tet alt muligt tidligere// Åh død, din kære brod og åh liv, din svi­ge­fulde skiderik//  er cool som en røv// næsten// næsten næsten//

nix mer’ at holde luk­ket, kæft und Alles
åh//så da et lille styk frenologi
//jeg har en, 1, én døds­fjende, og det tror jeg er vig­tigt for mig,


idi­oti og gale hvepse//


Den luvende hold­ning kræ­ver behandling.


Jeg opmå­ler hans kra­nium hver dag.


Det hol­der mig i gang.Afstan­dene mel­lem mund og ører
og øjne og næse og røv ikke mindst,
har blot øget  forholdstallet

fra 1 til 1,7 nu.

Jeg moser rod­frug­ter på tallerkenen

Jeg diag­no­sti­ce­rer.Kun vejskil­tene læser jeg uden videre

som i ”uden videre”
The fol­lowing two tabs change con­tent below.