fredag den 2. december 2011

billedfragment/digtfragment jerusalemsk, kladde i den grad (arab-hebrew, blandskrift)..og er kun muligt løst konceptuelt 1.step.

אני לוקח את הערך הנומינללא צריך להיות צירוף מקרים. אני וקחדברים כפי שהם,חי מאו.غتنم هذه الغابة في القيمة i morgeالاسمية.עכשיו אני רואה אותם פנימה. ברוכים הבאים.
وأغتنم  القيمة الاسميةهناك لا يجبlysende أن تكون مجرد مصادفة. وأغتنم
الأشياء كما هي،fornuft og følse
حية جدا وآستا بولت الإنتصارات والآن نراهم يأت


אני לוקח את הערך הנומינלי של Vלא צריך להיות צירוף מקרים. אני לוקח
הדברים כפיד אסטה בורג זוכה .
الداخل. ترحيب
עכשיו אני רואה אותם פנימה. ברוכים הבאים.
ون في .أغتنم هذه الغابة في القيمة الاسمية.vi ses
وأغتنم  القيمة الاسميةهناك لا يجب أن تكون مجرد مصادفة. وأغتنم
الأشياء كما هي،intifada/fredenحية جدا وآستا بولت ال.
أنا الآن نراهم يأتون في الداخل. ترحيب.det  

Ingen kommentarer:

Send en kommentar