mandag den 12. december 2011

Blogging in general, og Promenade. Det fortsættes senere.


Old Wine or not.
Omkring den noget boostede bloggerting, Promenaden, fyger lidt tankestof gennem mit hoved.
Er det en flok individuelle bloggere, der går sammen, i en sum, i et vagtskifte for dermed lettere at ku holde liv og flow over bloggen dagligen ved arbejdsfordelingens fordele. Og det ville da være forståeligt.
Men der trompeteredes jo osse at det sku være et alternativ til aviskritikken mm.
For der er jo ikke to meninger om at avisernes litteraturdækning kører måske forståeligt nok ud fra journalistiske kriterier og ikke litterære, og derfor er aviserne ubrugelige stortset som receptionsforum. Så hvis det er for at være et litterært receptionsmæssigt alternativ, så bravt.
Men når der trompeteres så meget, kunne man/(jeg) forestille sig,  at man derudover udfordrede substansen og formen lidt mere. Det kunne være omkring det principielt dialogiske, hvad jo pressens reception jo aldrig har været, og som derved uanset evt kvalitet er inappellabel i domsafsigelse, og det uanset at det litterære syn lykkeligvis varierer meget. Men sådan er det. Så det ville da være fint fx med formmæssig åbnende ændring, der ku tilføre noget aspektmæssigt og interagerende interessant. Dette som én mulighed.  Avisen –og tag bare fjernsynet med, har så yndigt påstået sig at handle på læsernes vegne, og det uden læserens mulighed for tilstedeværelse.
Tilbage til blogintention…for hvis ikke dialog, så vel noget andet nyt. Men lige omkring det problematiske omkring det inappellable der jo pr automatik får et skin af objektivitet, og vurderingerne kan sagtens være rigtige, …men det får mig til at gå videre og generelt dialogisk at bede om at debattere –explicit- litteratursyn, præferencer, selvom de er impliceret i enhver bogsnak.      Det nye ku være en åbnende dialogisk form omkring litterære emner. I forhold til nu den nye blog og andre er der normalt kommentarmuligheden, vil man med rimelighed ku hævde. Men hvis man er seriøst dialogisk inkluderende, så fordrer det follow ups på kommentarerne eller kræver gæstebloggere, der viderekommenterer. Eller noget tredie.  Men hele feltet mellem skrivende, læsende og kritikken mm kunne være et opkvalificeret udvekslingssted. Så derfor spørgsmålet til en ny blog som P vil være om den er inkluderende dialogisk. Ellers ligesom alt andet bloggeri og pressereception igen blot og bart: et forsøg på tronbestigelse. Eller er der en anden nytænkt struktur mm der kan løfte bogen ud i et andet lys. Konkurrencen fra en del avisbogtillæg er til at hamle op med. Nu er det gode initiativ så nyt, og sagen  Promenaden skal da bydes velkommen.   
(principielt burde dether anbringes i et kommentarfelt på Promenaden,  venter lidt…)    More to come..

Ingen kommentarer:

Send en kommentar