tirsdag den 7. marts 2017

Louise Juhl D har klippet, og jeg låner klippet til journal-appendix til MINE hvide RUM 8

Det her er ikke mine ord, skal jeg skynde mig at sige. Alle sætninger er tyvstjålet fra en patientjournal, sakset og komprimeret til noget, der der ligner noget andet:
Ingen disposition i familien, heller ikke til overvægt
den grundlæggende styrke er normal
på baggrund af interview må det konkluderes
at pt ikke er personlighedsforstyrret
en gennemgang af litteraturen viser
at lakrids reducerer koncentrationen
pt spiser 5 pakker gajoler om dagen
vi drøfter spørgsmålet
pt har selv en klar opfattelse af
at hendes gode intellektuelle evner er en begrænsning
humøret er meget vekslende mellem depression og manisk opstemthed
vi taler om, at man som voksen skal kunne rumme angst
hun synes, det er svært at finde ud af
vi taler om, hvordan pt gradvist kan udfordre disse tanker
hvilket hun er noget ambivalent overfor
vi aftaler at vi næste gang eller næste gang igen får kontrolleret blodprøver
hun har fortsat besvær med ødemer
det hele virker lidt kaotisk for tiden
det kniber fortsat med at få spist
pt har besluttet sig for at søge et 3 måneders ophold i Rumænien fra ca. februar
vi taler om, at billedet må vende
at hun nu må vise os, at hun kan og vil
pt har været til eksamen og fået et 13 tal
det er fortsat tristesse, som står i centrum for samtalen
pt er bange for, hvad hun mister, hvis hun forlader anoreksien
vi drøfter, om hun mangler tro på, at hun kan håndtere det
vi diskuterer, hvordan hun kan blive mere rund følelsesmæssigt
lægge lidt afstand til det kantede
hun kan ikke forstå, hvorfor hun ikke kan finde ud af det
forsvarsmæssigt synes hun aktuelt at være organiseret sådan
at hun dissocierer
pt beskriver selv, at hun oplever, at hendes største problem er intellektualisering
hun forventer ikke de store problemer i julen
det er pointeret, at det nu er handling, der tæller
at der ikke er noget, der kan undskylde, at pt ikke fortager ændringer
hun synes at være indstillet herpå
det har pt dog været mange gange, uden at det har givet konkrete resultater
pt. efterlyser flere konfrontationer, mere ærlighed
hun har været til eksamen og fået et nyt 13-tal
ny samtale 06.11.00 kl. 10.00
pt er trist og opgivende, græder over, at der ikke er noget, der lykkes for hende
da pt går, afleverer hun et brev, det viser sig at være et farvelbrev
jeg anbefaler hende at tage hjem til sine forældre
hun er oppustet over maven
pt er i det hele taget i ringe forfatning rent kropsligt
blålig misfarvning omkring hænder, fødder og læber
hun er datter af samlevende, udearbejdende forældre
præget af manglende ro, manglende kontakt til egen følelser
er meget talende
til tider afleverer pt en omgang automatiseret buldren
hun har et ønske om at besøge sin bror i denne uge
og en damefrisør i den næste
pt gør sig mange forestillinger om, hvad vi andre tænker og mener
pt undskylder dette, jeg påpeger, at hun ikke behøver at undskylde,
men i stedet bør forholde sig til, hvad hun gør
målet indtil næste konference er stabil vægtøgning på 1 kg om ugen
pt fortæller, at hun er trodsig
pt fortæller, at hun ingen anelse har om, hvorfor hun taber sig
at vi blot forlanger, at hun skal lukke af for følelser og tage på i vægt
jeg medgiver, at vi har anbefalet, at pt moderer sine følelsesudbrud
vi orienterer pt om at hun sendes på time-out fra
22.03.01- 27.03.01
undertegnede vil undersøge, hvor langt pt er i køen til en anden bolig
og indkalde forældre og bror til samtale inden udskrivelsen
det bemærkes, at pt ikke kan lide at være alene med sig selv
konklusion: pt har brug for en fast hånd
hun både kan og skal spise almindeligt
pt siger, at det skal være en ægte beslutning
jeg siger, at det kan vi ikke vente på
pt fortæller, at hun venter på en forandring
i det hele taget har pt en fornemmelse af
at anoreksien danner et gitter omkring hende
vægten er i dag 42,7 kg
vægttab 900gr siden sidste uge
fødeindtagelsen er stærkt formindsket
pt ringer og spørger, om jeg er sur
pt spekulerer på, hvad hun vil med sit liv
bostøtte etableret: man, ons- og fredag 8.15
de finder, at pt er udmattet, ked af det og træt
hun har ødemer i fødderne i en grad, så hun ikke kan have sko på
jeg siger til pt, at det jo ikke er nok at drikke økologisk te
at hun også skal have fast føde
indlæggelse på et somatisk hospital må drøftes
objektivt: varm og tør. Puls regelmæssig 45
pt har det ikke godt, er ude af stand til at træffe selv de mindste valg
bostøtte udvides til 5 gange ugentligt
vægten er i dag 40,1 kg
jeg opfordrer pt til at spise mere og undgå løbeture
på spørgsmålet om hun ønsker at blive rask, svarer hun ja
tilføjer: på egne præmisser
aktuelle vægt 37,8 kg
vægttabet skyldes fortsat mangelfuld fødeindtagelse
det besluttes, at pt. Indlægges på afd G. ved første ledige plads
pt er hoverystende overfor vores bekymring
synes at kroppen er sej, at den ikke giver op
objektivt: kronisk medtaget, puls regelmæssig 42
pt. virker autentisk, konstruktiv og klar
jeg beklager at måtte udsætte indlæggelsen
pt sidder i lang tid og stirrer frem for sig uden at svare
moderen er orienteret om udsættelse af indlæggelse
pt tager imod en taxacheck til hjemrejsen
indlæggelse 04.03.02
indlæggelsesjournal: pt er ambitiøs, godt begavet
pt kan med præcise ordbilleder og dygtigt sprog dække over
autentiske følelser
behandling: vægtøgning samt krav, der modvirker regression
pt orienteres om at hun skal spise sin mad og indenfor den fastsatte tid
siden indlæggelsen har pt ikke evnet at spise tilstrækkeligt
vi beslutter derfor, at hun skal i seng og sondemades
baggrunden herfor er
at det vurderes for svært for pt at spise
at hun er svært somatisk påvirket
sonderernæringsplan udarbejdet
1600 ml. Nutrison Energy pr. døgn fordelt over 5 måltider
vægtøgning tilfredsstillende
derfor almindelige måltider med virkning fra 16.05.02
sonden seponeres
men gnatter pt det mindste med maden, skal sonden lægges ned igen
vægtøgning 3,7 kg på 4 uger
pt spiser normalt og deltager i alle interne aktiviteter på afdelingen
vi taler om pt's større evne til refleksion og modtagelighed for korrektioner
resume til sommerferieafdelingen:
28årig kvinde med diagnosen anorexi
alle tidligere behandlingsforløb forgæves
pt er oppegående, må deltage i rolige aktiviteter
har udvidet hviletid og skal have benene over hjertehøjde, når hun sidder
pt er en velbegavet, humoristisk men en meget sårbar kvinde
i sommerferieafdelingen virker pt stille og trist
pt er ganske uforstående overfor manglende vægtøgning
hun opleves i afdelingen tiltagende anorektisk
fedter med maden og vil ikke spise de mængder, hun skal
der sendes anmodning om placering i døgninstitution til Lokalpsykiatri Centrum
pt har udviklet sig positivt på det personlighedsmæssige niveau
men fortsat præget af stærkt anorektisk mønster
hun trænger hårdt til at blive shinet op
både hvad angår personlig pleje og ekvipering
pt gør en del modstand, når det kommer til konkret handling
mht udskrivningstidspunkt skydes det pga manglende bosted
der afholdes socialpsykiatrisk konference 10.10.02
herfra anbefales placering i socialpædagogisk opholdssted
den foreløbige udskrivelsesdato 28.10.02 udskydes
idet Århus kommune oplyser
at der først pr. 01.12.02 vil være plads på opholdssted
der afholdes møde med socialpsykiatrien
på mødet besluttes, at pt flytter ind på opholdsstedet, når kontrakt mellem parter er underskrevet
Udskrivningsvægt: 51,5 kg BMI: 19
næste opfølgende samtale 15.03.03
vægt 47,8 kg
pt bekræfter, at denne føler sig forvirret, ensom og skamfuld
det fremgår af samtalen, at pt har fået lov at lave sin egen kostplan på opholdsstedet
samtale 24.03.03
vægt 44, 4 kg
allerhelst vil pt have en pille, der kan ordne det hele
samtalen er præget af pt's modstand, vrede, manglende evne til at samarbejde
pt mener, at det er en lettelse for hende at tabe sig
det er i dag ikke muligt at finde fælles fodslag
næste samtale aftales til at være i konferencerum 4
23.04.04
vægt 42,7 kg
Pt giver udtryk for, at hun ikke ønsker at være på opholdssted
det er ikke det, hun ønsker med sit liv
pt meddeler, at denne flytter tilbage i egen lejlighed med øjeblikkelig virkning
pt tilbydes behandlingsforløb i daghospitalet med
start 22.05.03
ambulant notat 01.08.03
pt oplyser mig om
at hun ikke ønsker at forløb i daghospitalet
pt skønnes ikke behandlingsmotiveret
udskrivelsesbrev sendes til egen læge
16.03.06
pt besøger afdelingen
vægt 52, 5 kg
det er 10 kilo mere end ved sidste kontakt
adspurgt hvad der har fået hende ind i en god udvikling
svarer pt
med tavshe

1 kommentar:

  1. Tak, Knud, jeg er glad for, at du deler. Det føles så mærkeligt, når et menneskeliv fremstår i røntgenbelysning, som om man var et sort/hvid billede på en væg.

    SvarSlet