Det fore­lø­bige punk­tum. De mid­ler­ti­dige ønsker.

Et kvar­ter ad gan­gen. Et år ad gangen.

De enkelte dele hol­des sam­men afInd­til videre


  dvs lys sendt fra afdød stjerne
 
 
Og den måde, jeg tæl­ler det spl­in­trede på.


/deviationen, hvor vi er, går dagen med//Rævesakse med og uden dyret synges