onsdag den 27. april 2011

Lille uddrag fra tanken om en Viborg-profil som Bogby

Lille udsnit fra helt andet snak end det der åbenbarer sig her
Institutioner, der er interessante i dette felt (feltet er profilering af fx Viborg som Bogby):
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  Hald med sine internationale, nationale, regionale og lokale forpligtelser ville oplagt være en central størrelse- enten i eget regi eller i Arkiv-Arena regi. Litteraturhistorisk begrundet i at siden 70'erne har Arena qua et nyt blik på og modstemme mod den københavnske mainstream-modernisme, begyndt  af Brostrøm-Rifbjergs ret snart ph-folkelige kulturradikale konfrontationsmodernisme, senere adapteret af det københavnske center omkring Politiken-Gyldendal-DR. Arena vurderes nu 2011 som central for 3 modernisme-modstemmer: 1) Mai-Borups udpegning af Københavnerskolen som værende en for snæver størrelse og derfor vender man blikket mod Arena og 2) Århus Unversitet v/ Jørn Erslev Andersens Verdenslitteratur, som indbefatter både et makro-og mikroblik (virkningshistorie) på litteratur, og derfor har man valgt at se på bl.a Seeberg og Arena som udvalgt  og 3) Anders Juhl Rasmussens såkaldte Arena-modernisme -igen som en modstemme mod Kbh. (phd 8.maj 11.   Og man skal notere sig at Arena udmærker sig ved at have udpeget og udgivet nobelpristagere, inden de bliver Nobelhædret. Arena har i sin forlagshistorie udpeget fx flg tendenser -uden Kbh reagerer- Nouveau Roman,   De store absurdister Ionesco, Beckett, Artaud mm,    store (ofte jødsk) central-og østeuropæiske forfatterskaber  Teatertendenser   Kortprosatendenser  Avantgarden  mm   Alt dette kun nævnt for at understrege betydningen af Arena, med tidlig placering ved Viborg. På Den kgl Diamant afholdtes nylig en Peer Hultberg-konference, som næsten eksemplarisk kunne have været brugt i Viborg: Stor forfatter, søn af landsdommer fra Viborg, en del af Haldmiljøet. Konferencen ser på hele forfatterskabt og dets/hans selvfremstilling.
Kulturhuse og storarenaer kan starte og ende som tomme haller, fordi indholdssiden kommer humpende bagefter, at bygningen står der.  Bevægelsen bør være at indholdssiden er det, der kalder byggeriet frem og i lighed med indholdet bør driften være tænkt ind i udgangspunktet. Nævnt fordi i i profileringstankerne her er indholdet der så at sige allerede og endda rummet og setuppet for indholdet.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar