mandag den 26. februar 2018

Digt om rodfrugter


Jeg moser rod­frug­ter på tallerkenen
 Jeg prø­ver at sæku­la­ri­sere inde­fra maven og ud.

Det starter i knæet og så øje-luk dig.
 Og prøver så hån­den af (på havegangen).

(havet som depotmedicin på begge sider af maveskindet).

Jeg gider ikke diag­no­sti­ce­re. Nej,


jeg vil ind i det naive. Katekismen, den tar vi i morgen.


Kun hundene læser jeg uden videre og  den søde­ste sky. Den er nem.

Så en smule mor­gen­toilette.

Det gir en masse små påfund, så

er der det med kontinentalpladerne, den lader vi osse ligge til senere.

Nedskalerer kritikken af fornuften

Ingen kommentarer:

Send en kommentar