Knud Steffen Nielsen har inviteret gæstepoeter til fredagsdigtet. I denne uge er gæstepoeten Søren Kaare Petersen

2 gange NatteNatten er forkert” bliver der råbt ud af vinduet i huset overfor.
Det tager jeg mig meget nær.
Jeg lukker vinduet op og forsøger med en dialog
men kan godt fornemme, at jeg står overfor en mur af fanatisme.NATTEN TIL DEN TYVENDE
Der er altid nogen som anbefaler visse farver, men bevidstheden er sikkert fløjtende ligeglad, bare den distinkte livsvilje er til stede. Henne i skuffen ligger stadigvæk min personprofil udarbejdet af et ovalt team, som dengang opererede ud fra termerne ‘brugbar hvid ligevægt’ og ‘det absolutte nærmiljøs sammensyninger’. I morgen — eller når jeg slår øjnene op — vil jeg måske lyse op som en glad fotobakterie, fordi nogen har rullet friske landskaber ud til ære for poesien.
1 gange andet


HAN SIDDER DERINDE
Han sidder derinde
bag gennembrudte gardiner
sammenknyttet af møl
i huset ligeså bygget af møl
og skriver digte om glas
der alt sammen handler om hadet
til skønheden og rædslen for
understregningen af egne skavanker.