Han førte et sundt liv med kolde bad. Det er løgn.
Jeg slog hul på isen for at fiske.
Imel­lem linjerne kan man læse at kun én gang i sit liv havde
jeg fan­get noget større end agnen.
Kro­gen sad ofte fast
i frakken.
Selv det fast­bundne hæl­dede så meget, at ingen tro­ede på det.
Det jeg gjorde skal ikke stå på linjerne.( i ste­det for at snakke om mel­lem linjerne er
det mere kor­rekt at tale om hvor­dan man med sit kame­raøje indstil­ler distance/zoom
+ -/totalitet/ halvtotal/ og nu kom jeg lige til at tænke på de gamle stald­døre, hvis to halv­dele åbnes sepa­rat( var den luk­ket, halvåben//
ind­skud burde flyttes//forkert indzoo­m­ing her)
Tegn en stor fisk.
Tegn en kran­vogn, der kører det hele væk.
Jeg tror jeg vil tegne et vin­ter­land­skab a la breug­hel.
Jeg vil se bort fra ska­le­ring, og at værel­set hen­lig­ger som det hed­der i halv­mørke. (//regi, dvs en bevæ­gelse væk fra linjen og linjens illu­de­ren)
Nu går jeg ind i huset.
Det Sixtin­ske Kapel tager timer at tegne.
Klimaet er ikke til at tegne, overhovedet.