torsdag den 14. november 2013

RETSPRINCIPPER og DEN gyngende GRUND

En af de væsentligste grundpiller i civilisation og dermed dens grundlæggende jura er: Aldrig lovgivning med tilbagevirkende kraft. Det stiller ethvert individ på totalt gyngende grund. Hvad jeg gjorde lovformeligt og i overensstemmelse med alt sidste år, bliver nu baglæns kriminaliseret. Og det vil sige enhver handling kan permanent og løbende omdøbes- og det med tilhørende konsekvenser....

                                                                     *
 
Jeg vil lige nøjes med at forholde mig til juraen, den med tilbagevirkende kraft, hvor mit eksempel omhandler kriminalisering af det dengang lovformelige. Den anden del af det, det gode og smukkes eksempel, indeholder i princippet, i sit retsprincip, nøjagtig den samme konsekvens: Man vil redde "noget forkert" ved med tilbagevirkende kraft at ændre det forkerte til noget godt. Grundlæggende er der ingen forskel. FORDI: individet efterlades PERMANENT på gyngende grund,
 OG det sammenholdt med Hvad og hvem, der definerer det gode og onde sådan helt basalt OG i konsekvens ophæver eller tildeler en dom VIL ALTID VÆRE VILKÅRLIGT.
FORDI EN national magt dermed kan gå uden om JURAEN og tildele sig selv en total tilfældig og politiseret gøren og hvad der tjener denne magts egeninteresser bedst.
 
Det konstituelle kompas er ombyttet med arbitraritet og nationale magthaveres forgodtbefindende. 
 

 Behøver nok ikke at tilføje at jeg ønsker løsninger for enhver, der er kommet i uretmæssig klemme, MEN de løsninger må pinedød findes på anden vis. Fordi konsekvenserne bliver totalt dehumaniserende og uoverskuelige og bliver et TILFÆLDIGT MAGTinstrument, der virkelig kan lave ødelæggelser.

                                                 *
...og den kronologiske rækkefølge er enkelt som den store og lille viser på stueuret: 1)Den lovgivende forsamling laver en lov efter 3 behandlinger !b) herunder sanktionsrammen, hvis vi nu tager straffelov som eksempel 2)den dømmende instans fastlægger sanktion (dom) for den begåede handling ud fra sanktionsrammen og 3) den udøvende magt tager sig (ud)soningen. DET ER RÆKKEFØLGEN. Den er irreversibel, der kan ikke byttes rundt på numrene..
 
                                               *
 
 Og dertil- hvis vi skulle dømme blandt dyrene og det uanset der skal være lighed for loven: Den storøjede sælunge vil altid vinde (blive frikendt) og den store fede modbydelige nilkrokodille med de lumske øjne og de alt for mange tandrækker i den alt for grusomme mund vil stå skidt, rigtig skidt. (Bonus:Læs mere i Jobs Bog om det skrækkelige monster)

 •                                                 *
   
  Karsten Bjarnholt Jeg vil læse Jobs bog med tilbagevirkende kraft!
 •  
   
  Knud Steffen Nielsen Så husk, Karsten, at det slutter godt i originalen. Så overvej lige igen.
 •                                              *
 •  

  to krokodiller med dobbelti og mange
  mange tænder i ordnet efter kilo og m
  etermæssig gru og længdefylde + nav
  nebredde, stigende, luskende, flodbre
  dslistende, tændergnidslende orden:

  1) nilkrokodille
  2) listekrokodille
  Knud Steffen Nielsen Plus husk: Nogle har betragtet krokodillen som et forvarsel for lokomotivet.
  I kap 41 står der om den krukkede dille: Hvem har åbnet dens ansigts døre? Rundt om dens tænder er rædsel.....Dens nysen fremkalder strålende lys, som morgenrødens øjenlåg er dens øjne...en em står ud dens næsebor som af en ophedet, kogende kedel....Dens ånde tænder som glødende kul, luer står ud af dens gab. (Heraf det der lokomotivmotiv...motivmotiv).


   

  Ingen kommentarer:

  Send en kommentar